A-Y o Wasanaethau: M

Mabwysiadu gan Lys-Rieni

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/mabwysiadu-a-phlant-sy-n-derbyn-gofal/mabwysiadu-gan-lys-rieni/

Darganfod a ydych yn gymwys i fabwysiadu fel llys-riant

Mae Comisiwn Ffiniau Cymru

/cy/preswylwyr/pleidleisio-ac-etholiadau/mae-comisiwn-ffiniau-cymru/

Lleisia dy farn ar ein cynigion cychwynnol cyn 3 Tachwedd

Mae Siop Ailddefnyddio The Den yn awr ar agor

/cy/preswylwyr/gwastraff-ac-ailgylchu/mae-siop-ailddefnyddio-the-den-yn-awr-ar-agor/

Mae’r Den ar agor 6 diwrnod yr wythnos, Mercher – Llun rhwng 9.30am a 4.30pm, mae’r safle ar gau ar ddyddiau Mawrth.

Mae'r Hyb Busnes

/cy/busnes/hyb-busnes-blaenau-gwent/maer-hyb-busnes/

Gwasanaeth ar-lein AM DDIM ar gyfer holl fusnesau Blaenau Gwent

Maethu Cymru Blaenau Gwent

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/maethu-cymru-blaenau-gwent/

Maethu Cymru Blaenau Gwent yw’r enw newydd ar wasanaeth maethu eich Awdurdod Lleol.

Mannau Gwefru Cerbydau Trydan

/cy/preswylwyr/mannau-gwefru-cerbydau-trydan/mannau-gwefru-cerbydau-trydan/

Mae Cyngor Blaenau Gwent nawr wedi gosod mannau gwefru cyhoeddus ar gyfer cerbydau trydan mewn 4 lleoliad: Glynebwy, Brynmawr, Blaenau ac Abertyleri.

Manteision Bod yn Ddwyieithog

/cy/preswylwyr/ysgolion-a-dysgu/bod-yn-ddwyieithog-1/manteision-bod-yn-ddwyieithog/

Dangosodd ymchwil seiliedig ar dystiolaeth fod llawer o fanteision i fod yn ddwyieithog

Manylion Cyswllt Ysgolion

/cy/preswylwyr/ysgolion-a-dysgu/manylion-cyswllt-ysgolion/

Dod o hyd i fanylion cyswllt ar gyfer yr holl ysgolion ym Mlaenau Gwent yn ein cyfeirlyfr o ysgolion

Mapio Tyrbin Gwynt

/cy/preswylwyr/cynllunio/cynllun-datblygu-lleol/mapio-tyrbin-gwynt/

Map rhyngweithiol yn dangos yr holl dyrbinau gwynt sy’n weithredol, wedi cael caniatâd, ac yn y cam cynllunio

Masnachu Stryd ac Archebion Masnachol

/cy/busnes/hyb-busnes-blaenau-gwent/cymorth-a-thwf-busnes/contraftau-a-chyfleoedd/masnachu-stryd-ac-archebion-masnachol/

Archebu lle yn un o’n marchnadoedd lleol

Masnachwyr Twyllodrus

/cy/preswylwyr/safonau-masnach/masnachwyr-twyllodrus/

Mae Swyddogion Safonau Masnach Blaenau Gwent yn rhybuddio’r cyhoedd a’r gymuned fusnes i fod ar eu gwyliadwriaeth rhag masnachwyr twyllodrus posibl a all fod yn gweithredu yn yr ardal.

Mathau o Geisiadau

/cy/preswylwyr/cynllunio/rheoli-adeiladu/oes-angen-i-mi-ymgeisio-am-reoliadau-adeiladu/mathau-o-geisiadau/

Gan gynnwys cynlluniau llawn, hysbysiad adeiladu, a cheisiadau unioni

Mathemateg

/cy/preswylwyr/ysgolion-a-dysgu/stem/

Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg

Mentrau Cyllid Busnes

/cy/busnes/hyb-busnes-blaenau-gwent/cymorth-a-thwf-busnes/cyllid-busnes/mentrau-cyllid-busnes/

Gall Kick Start Plus helpu eich busnes i ddatblygu ac ehangu

Mervyn Griffiths

/cy/ymwelwyr/placiau-glas-a-chofadeiladau/mervyn-griffiths/

Ddydd Gwener 24 Ionawr 2014 cafodd y Plac Glas i anrhydeddu Mervyn ei ddadorchuddio gan Clive Thomas, dyfarnwr arall o Gymru. Fel Mervyn, roedd Clive yn ddyfarnwr safon byd, a ymddangosodd yn rowndiau terfynol Cwpan y Byd 1974 a 1978 a nifer fawr o gemau rhyngwladol ac Ewropeaidd pwysig. Dywedodd Clive, “Mae’n anrhydedd fawr cael fy ngwahodd i ddadorchuddio’r plac hwn. Roedd gennyf lawer iawn o barch at Mervyn oherwydd ei fod yn ddyfarnwr llym iawn ac roedd gwybod ei fod ef, Cymru arall, wedi cyrraedd y brig, yn tanio fy uchelgais.

Michael Foot

/cy/ymwelwyr/placiau-glas-a-chofadeiladau/michael-foot/

Plac Coch yn coffáu Michael Foot, AS lleol ac Arweinydd y Blaid Lafur