A-Y o Wasanaethau: L

lafur

/cy/ymwelwyr/placiau-glas-a-chofadeiladau/michael-foot/

Plac Coch yn coffáu Michael Foot, AS lleol ac Arweinydd y Blaid Lafur

Landlord Portal

/cy/preswylwyr/budd-dal-tai/landlord-portal/

The Landlord Portal is a free and easy gateway for landlords who receive direct payments in respect of tenants Housing Benefit.

landlordiaid

/cy/preswylwyr/iechyd-yr-amgylchedd/llygredd/safonau-tai/

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent yn gyfrifol am orfodi safonau tai ym Mlaenau Gwent.

Larymau Lladron – Cynllun Hysbysu Deiliaid Allweddi

/cy/preswylwyr/iechyd-yr-amgylchedd/llygredd/larymau-lladron-cynllun-hysbysu-deiliaid-allweddi/

Sut i gofrestru ar gyfer y cynllun a gwybodaeth am yr hyn y bydd y cyngor yn ei wneud ynghylch larwm sy’n achosi niwsans sŵn

Limousines a Cherbydau Anarferol

/cy/busnes/trwyddedau-a-chaniatad/trwyddedu-tacsis/limousines-a-cherbydau-anarferol/

Gwneud cais am drwydded gyrrwr limwsîn neu gerbyd anarferol

Lwfans Tai Lleol

/cy/preswylwyr/budd-dal-tai/lwfans-tai-lleol/

Gwneud cais am fudd-dal tai yn seiliedig ar Lwfans Tai Lleol, a dod o hyd i gyfraddau talu

Lwfansau a Threuliau Cynghorwyr

/cy/cyngor/cynghorwyr-a-phwyllgorau/lwfansau-a-threuliau-cynghorwyr/

Lwfansau a threuliau a hawliwyd gan gynghorwyr ac aelodau cyfetholedig