Llwybrau Lleol

Chwa o awyr iach

Mae Blaenau Gwent wedi’i leoli ar ymylon Bannau’r Brycheiniog ac mae’n cynnwys cymoedd Glynebwy, Ebwy Fawr a Sirhowy. Mae’r dirwedd droellog yn wych i’w archwilio ar droed ac mae’n cynnig golygfeydd gwych. Mae hefyd ganddo hanes hir a balch, gyda nifer o straeon yn deillio o bob tref a phentref sy’n caniatáu i chi  gael cipolwg i’r gorffennol.

Mae nifer o lwybrau’n datgelu’r treftadaeth yma trwy ffeithiau, ffuglen, chwedlau, llên gwerin a hanes lleol.

Os yw wedi bod yn sbel ers i chi ymweld â cymoedd, mae’n hen bryd am ymweliad arall. Mae’r unig tomennydd glo sy’n weddill yn safleoedd cadwraeth, mae ochr y bryniau yn wyrdd eto. Mae hwn yn gefn gwlad gwych ar gyfer cerdded gyda llwybrau niferus yn dilyn hen ffyrdd tramiau a thraciau troellog yn syth i dop y mynyddoedd.

Mae rhai o’n hoff lwybrau yn rhai hwylus ar hyd hen ffyrdd tramiau yn dilyn olion troed gwneuthurwyr haearn o ganrifoedd yn ôl. Efallai byddai’n well gan y sawl mwy egnïol heic sionc i dop y cymoedd ble mae’r golygfeydd yn mynd â’ch anadl cymaint â’r cerdded. Dydych chi byth yn gwybod beth fyddwch yn ei weld o amgylch y gornel nesaf, o eglwys ganol oesol, crëir o’n hanes ddiwydiannol neu Warchodfa Natur heddychlon. Mae’r cymoedd yn llawn treftadaeth a harddwch, dewch i archwilio drosoch chi’ch.

Dogfennau Cysylltiedig

Gwybodaeth Gyswllt

Datblygiad Economaidd
Rhif Ffôn: 01495 355937 neu 07968 472812
Cyfeiriad: Y Swyddfeydd Cyffredinol, Heol Gwaith Dur, Glyn Ebwy, Blaenau Gwent. NP23 6DN  
Cyfeiriad e-bost: alyson.tippings@blaenau-gwent.gov.uk