Mynd i’r afael â bwlio ac annog plant a phobl ifanc i siarad

Fforwm Ieuenctid Blaenau Gwent yn cyflwyno ffilm ar "Mynd i’r afael â bwlio ac annog plant a phobl ifanc i siarad".