Gronfa Lefellu fyny

Mae'r Gronfa Lefellu i fyny (LUF) yn raglen fuddsoddiad o £4.8 biliwn a lansiwyd gan Lywodraeth y DU i gefnogi cymunedau ar draws y wlad. Nod y gronfa yw buddsoddi mewn seilwaith sy'n gwella bywyd bob dydd ledled y DU, gan gynnwys adfywio canol trefi a strydoedd mawr, uwchraddio trafnidiaeth leol ac buddsoddi mewn asedau diwylliannol a threftadaeth. 

Ffurflen Saesneg ar gael drwy Gov.uk yn unig