Masnachu Stryd ac Archebion Masnachol

Mae gennym ymrwymiad i sicrhau y caiff y cyfleoedd i adfywio ein canol trefi eu cynyddu i'r eithaf drwy wahanol gynlluniau ac mae pum tref Blaenau Gwent yn cynnig stondinau masnachol sy'n hysbysebu gwasanaethau cwmnïau allanol. Gallwn ail-fuddsoddi’r arian a godwyd ym mhob tref yn ôl i weithgaredd cysylltiedig â'r dref.

Faint yw'r gost?

Mae ein tariff codi tâl yn weithredol ar gyfer wythnos 7 diwrnod ac yn cynnwys dyddiau marchnad.

Tref

Cyfradd Ddyddiol (£)

Lleoliad

Abertyleri

40

Stryd yr Eglwys

Blaenau

40

Stryd Fawr

Brynmawr

40

Sgwâr y Farchnad

Glynebwy

50

Stryd Bethcar

Tredegar

40

Stryd Fasnachol

Sut y gallaf archebu?

Caiff pob ymholiad am archebion masnachol eu trin gan y Gwasanaeth Adfywio. I gael mwy o wybodaeth neu i archebu, llenwch y Ffurflen Gais islaw os gwelwch yn dda a'i dychwelyd atom ar y manylion cyswllt islaw.

Sut i dalu?

Cliciwch ar y ddalen islaw i wneud taliad:

I gael math arall o dalu cysylltwch â ni ar 01495 355700

Dylid nodi y dylid derbyn taliadau pan gadarnheir argaeledd.

Ni ddylech wneud taliad nes y cadarnhawyd eich Archeb Fasnachol.

Dogfennau Cysylltiedig

Gwybodaeth Gyswllt

I gael mwy o wybodaeth ffoniwch ni ar 01495 355700

E-bost: business@blaenau-gwent.gov.uk.

Cyfeiriad: Gwasanaethau Adfywio, Cyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent, Swyddfeydd Bwrdeisiol, Canolfan Ddinesig, Glynebwy, NP23 6XB