A-Y o Wasanaethau: Th

Theatr a Neuadd Ddawns Beaufort

/cy/ymwelwyr/theatrau-a-sinemau/theatr-a-neuadd-ddawns-beaufort/

Y prif leoliad yng Nglynebwy ar gyfer drama, dawns, cerddoriaeth fyw a digwyddiadau plant

Theatr Fach Tredegar

/cy/ymwelwyr/theatrau-a-sinemau/theatr-fach-tredegar/

Mae’r Theatr Fach yn gartref i’r Tredegar Thespian Players, sy’n cyflwyno tair drama y flwyddyn

Therapi Galwedigaethol

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/cael-yr-help-rydych-ei-angen/anableddau/therapi-galwedigaethol/

Sut i gael asesiad a rôl ein therapyddion galwedigaethol

Thora Silverthorne

/cy/ymwelwyr/placiau-glas-a-chofadeiladau/thora-silverthorn/

Mae’r nawfed Plac Porffor i’w ddadorchuddio yng Nghymru yn dathlu cyfraniad nyrs ddewr ac amddiffynnydd ei phroffesiwn a fagwyd yn Abertyleri ac a ddaeth yn un o’r nyrsys Prydeinig cyntaf i wirfoddoli yn Rhyfel Cartref Sbaen. Cafodd plac Thora Silverthorne ei ddadorchuddio y tu allan i Amgueddfa Abertyleri, Blaenau Gwent, ddydd Gwener, 13 Mai 2022.