A-Y o Wasanaethau: R

Ray Gunter

/cy/ymwelwyr/placiau-glas-a-chofadeiladau/ray-gunter/

Ddydd Gwener 6 Rhagfyr 2013 dadorchuddiodd Paul Murphy, AS Torfaen, blac coffa er anrhydedd Ray Gunter, y cyn AS Llafur ac Aelod Cabinet a anwyd yn Llanhiledd. Cafodd y plac ei osod yng ngorsaf reilffordd y dref i gydnabod ei amser fel Llywydd TSSA.

RDDT

/cy/cyngor/diogelu-data-a-rhyddid-gwybodaeth/rddt/

Y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) yw'r fframwaith cyfreithiol newydd yn yr Undeb Ewropeaidd a ddaw i rym ar 25 Mai 2018

recycling

/cy/preswylwyr/iechyd-yr-amgylchedd/llygredd/coelcerthi-gardd/

Gwybodaeth a chyngor am goelcerthi mewn gerddi, a chwyno am niwsans y gellir ei achosi.

refuse

/cy/preswylwyr/iechyd-yr-amgylchedd/llygredd/coelcerthi-gardd/

Gwybodaeth a chyngor am goelcerthi mewn gerddi, a chwyno am niwsans y gellir ei achosi.

Rentokil

/cy/preswylwyr/iechyd-yr-amgylchedd/rheoli-pla/ffioedd-rheoli-pla/

Ffioedd Rheoli Pla

Ron Burgess

/cy/ymwelwyr/placiau-glas-a-chofadeiladau/ron-burgess/

Cafodd y plac glas ei ddadorchuddio ar 12 Tachwedd 2014 gan gyn goliwr Cymru, Neville Southall a ddywedodd, ‘Mae’n anrhydedd dadorchuddio’r plac hwn heddiw  Roedd Ronnie Burgess yn gawr ym mhêl-droed Cymru. Bu’n gapten ei glwb a’i wlad ac arwain Spurs i bencampwriaethau olynol’.

Rwy'n Penderfynu Fi - Ymgyrch Delwedd Corff Cadarnhaol

/cy/cyngor/plant-a-phobl-ifanc/fforwm-ieuenctid-blaenau-gwent/rwyn-penderfynu-fi-ymgyrch-delwedd-corff-cadarnhaol/

Mae 'I Decide Me' yn ymgyrch delwedd corff gadarnhaol a grëwyd i helpu i roi awgrymiadau i chi ar ddod yn gorff positif a mabwysiadu agwedd "gwerthfawrogi fi amdanaf".