Hybiau Cymunedol Blaenau Gwent

Hybiau Cymunedol Blaenau Gwent

Mae’r hybiau mewn lleoliad canolog mewn llyfrgelloedd lleol a gaiff eu rheoli gan Ymddiriedolaeth Hamdden Aneurin ac maent yn rhoi cyngor a gwybodaeth ar amrywiaeth o wasanaethau’r Cyngor.

Cymorth Digidol

Bopeth

 

Hybiau Cymunedol Dyddiau ac oriau gweithredu

Llyfrgell Abertyleri - Map

Dyddiau Oriau Agor
  Dydd Llun   Ar gau
  Dydd Mawrth a dydd Iau     9.00am - 5.00pm 
  Dydd Mercher   10.00am - 5.00pm
  Dydd Gwener   9.00am - 5.00pm

Ar gau dros awr ginio 1pm - 2pm

Llyfrgell Brynmawr - Map

Dyddiau Oriau Agor
  Dydd Llun a Dydd Mawrth    9.00am - 5.00pm 
  Dydd Mercher   Ar gau
  Dydd Iau a Dydd Gwener   9.00am - 5.00pm

Ar gau dros awr ginio 1pm - 2pm

Llyfrgell Glynebwy - Map

Dyddiau Oriau Agor
  Dydd Llun a Dydd Mawrth    9.00am - 5.00pm  
  Dydd Mercher               Closed
  Dydd Iau a Dydd Gwener   9.00am - 5.00pm

Dim yn cau ar gyfer cinio

Llyfrgell Tredegar - Map

Dyddiau Oriau Agor
  Dydd Llun a dydd Mawrth       9.00am - 5.00pm 
  Dydd Mercher   10.00am - 5.00pm
  Dydd Iau   Closed
  Dydd Gwener   9.00am - 5.00pm

Ar gau dros awr ginio 1pm - 2pm

Llyfrgell y Blaenau - Map

Dyddiau Oriau Agor
Dydd Llun 9.30am - 4.00pm

Ar gau 1pm - 2pm ar gyfer cinio

Llyfrgell Cwm - Map

Dyddiau Oriau Agor
Dydd Iau 9.30am - 5.00pm

Ar gau 1pm - 2pm ar gyfer cinio

Gwasanaethau ar gael:

  • Gwybodaeth a chyngor Treth y Cyngor ac Ardrethi Annomestig
  • Gwybodaeth a chyngor budd-daliadau gan gynnwys Credyd Cynhwysol, gostyngiad Treth y Cyngor, prydau ysgol am ddim, grantiau dillad ysgol a gordaliadau budd-daliadau.
  • Gwnewch gais am Fathodyn Glas.
  • Codwch fagiau ailgylchu batri a bagiau gwastraff bwyd
  • Adroddiad Priffyrdd ac ymholiadau goleuadau stryd
  • Rhoi gwybod am Ymholiadau Gwastraff ac Ailgylchu
  • Gwneud taliadau'r Cyngor - Taliadau cardiau yn unig

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn eich Hyb Cymunedol lleol neu drwy ffonio 01495 311556. Gwefan: www.blaenau-gwent