Hybiau Cymunedol Blaenau Gwent

Hybiau Cymunedol Blaenau Gwent

Mae’r hybiau mewn lleoliad canolog mewn llyfrgelloedd lleol a gaiff eu rheoli gan Ymddiriedolaeth Hamdden Aneurin ac maent yn rhoi cyngor a gwybodaeth ar amrywiaeth o wasanaethau’r Cyngor.

Dyddiadau treial agor dydd Sadwrn

Bydd tair llyfrgell ym Mlaenau Gwent yn agor ar fore Sadwrn i gefnogi'r trigolion hynny allai ei chael hi'n anodd ymweld â'r gwasanaeth yn ystod yr wythnos.

Llyfrgell Glynebwy Dydd Sadwrn 25 Chwefror,

Llyfrgell Tredegar Dydd Sadwrn 25 Mawrth

Llyfrgell Abertyleri Dydd Sadwrn 29 Ebrill.

Yr oriau agor ym mhob lleoliad fydd 9.30am i 12.30pm

Bopeth

Mae Cyngor Ar Bopeth yn darparu gwasanaethau wythnosol yn yr Hybiau Cymunedol 9.30am – 12.30-pm ar y dyddiau dilynol:

Dyddiau Llun – Tredegar

Dyddiau Mawrth – Glynebwy

Dyddiau Mercher – Abertyleri

Dyddiau Iau – Blaenau

Dyddiau Gwener – Cwm

                              - Canolfan Lles Brynmawr, Ffordd Blaenafon, Brynmawr bob dydd Gwener, 9.30am tan 12.30pm 

Dyddiau ac oriau gweithredu

Llyfrgell Abertyleri

Dyddiau Oriau Agor
  Dydd Llun   Ar gau
  Dydd Mawrth a dydd Iau     9.00am - 5.00pm 
  Dydd Mercher   10.00am - 5.00pm
  Dydd Gwener   9.00am - 5.00pm

Ar gau dros awr ginio 1pm - 2pm.

Llyfrgell Brynmawr

Dyddiau Oriau Agor
  Dydd Llun a Dydd Mawrth    9.00am - 5.00pm 
  Dydd Mercher   Ar gau
  Dydd Iau a Dydd Gwener   9.00am - 5.00pm

Ar gau dros awr ginio 1pm - 2pm.

Llyfrgell Glynebwy

Dyddiau Oriau Agor
  Dydd Llun a Dydd Mawrth    9.00am - 5.00pm  
  Dydd Mercher               Closed
  Dydd Iau a Dydd Gwener   9.00am - 5.00pm

Dim yn cau ar gyfer cinio

Llyfrgell Tredegar

Dyddiau Oriau Agor
  Dydd Llun a dydd Mawrth       9.00am - 5.00pm 
  Dydd Mercher   10.00am - 5.00pm
  Dydd Iau   Closed
  Dydd Gwener   9.00am - 5.00pm

Ar gau dros awr ginio 1pm - 2pm.


Bydd y gwasanaeth yn gweithredu o lyfrgell Cwm bob dydd Iau rhwng 9.30am a 5.00pm gan ddechrau ar 29 Gorffennaf. Ar gau dros awr ginio 1pm – 2pm.

Yn Sefydliad Llanhiledd bydd y gwasanaeth ar gael rhwng 10.00am a 5.00pm ar ddyddiau Mercher, yn dechrau ar 28 Gorffennaf. Ar gau dros awr ginio 1pm – 2pm.

Yn Llyfrgell Blaenau bydd y gwasanaeth ar gael rhwng 9.30am a 5.00pm ar ddyddiau Llun yn dechrau ar 26 Gorffennaf. Ar gau dros awr ginio 1pm – 2pm.

  • Gwsanaethau ar gael: Gwybodaeth a chyngor ar y Dreth Gyngor a Threthi Annomestig.
  • Gwybodaeth a chyngor ar fudd-daliadau yn cynnwys Credyd Cynhwysol, gostyngiad y Dreth Gyngor, prydau ysgol am ddim, grantiau dillad ysgol a gor-dalu budd-daliadau.
  • Gwneud cais am Fathodyn Glas.
  • Trefnu casgliadau gwastraff swmpus, cael amserlenni gwastraff/ailgylchu, trefnu ymweliadau â safleoedd ailgylchu ac archebu cynwysyddion ailgylchu newydd.
  • Casglu bagiau gwastraff – yn cynnwys bagiau gwastraff cŵn, gwastraff bwyd a gwastraff hylendid.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn eich Hyb Cymunedol lleol neu drwy ffonio 01495 311556. Gwefan: www.blaenau-gwent