Hybiau Cymunedol Blaenau Gwent

Hybiau Cymunedol Blaenau Gwent

Mae’r hybiau mewn lleoliad canolog mewn llyfrgelloedd lleol a gaiff eu rheoli gan Ymddiriedolaeth Hamdden Aneurin ac maent yn rhoi cyngor a gwybodaeth ar amrywiaeth o wasanaethau’r Cyngor.

Bopeth

 Sylwch fod newid lleoliad dros dro ar gyfer Llyfrgell y Blaenau - bydd yn Llyfrgell Abertyleri

Hybiau Cymunedol Dyddiau ac oriau gweithredu

Llyfrgell Abertyleri - Map

Dyddiau Oriau Agor
  Dydd Llun   Ar gau
  Dydd Mawrth a dydd Iau     9.00am - 5.00pm 
  Dydd Mercher   10.00am - 5.00pm
  Dydd Gwener   9.00am - 5.00pm

Ar gau dros awr ginio 1pm - 2pm.

Llyfrgell Brynmawr

Dyddiau Oriau Agor
  Dydd Llun a Dydd Mawrth    9.00am - 5.00pm 
  Dydd Mercher   Ar gau
  Dydd Iau a Dydd Gwener   9.00am - 5.00pm

Ar gau dros awr ginio 1pm - 2pm.

Llyfrgell Glynebwy

Dyddiau Oriau Agor
  Dydd Llun a Dydd Mawrth    9.00am - 5.00pm  
  Dydd Mercher               Closed
  Dydd Iau a Dydd Gwener   9.00am - 5.00pm

Dim yn cau ar gyfer cinio

Llyfrgell Tredegar

Dyddiau Oriau Agor
  Dydd Llun a dydd Mawrth       9.00am - 5.00pm 
  Dydd Mercher   10.00am - 5.00pm
  Dydd Iau   Closed
  Dydd Gwener   9.00am - 5.00pm

Ar gau dros awr ginio 1pm - 2pm.

Llyfrgell y Blaenau

  • Gwsanaethau ar gael: Gwybodaeth a chyngor ar y Dreth Gyngor a Threthi Annomestig.
  • Gwybodaeth a chyngor ar fudd-daliadau yn cynnwys Credyd Cynhwysol, gostyngiad y Dreth Gyngor, prydau ysgol am ddim, grantiau dillad ysgol a gor-dalu budd-daliadau.
  • Gwneud cais am Fathodyn Glas.
  • Codi bagiau ailgylchu batri

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn eich Hyb Cymunedol lleol neu drwy ffonio 01495 311556. Gwefan: www.blaenau-gwent