A-Y o Wasanaethau: N

Neuadd y Farchnad

/cy/ymwelwyr/theatrau-a-sinemau/neuadd-y-farchnad/

Y sinema hynaf yng Nghymru - yn croesawu ymwelwyr ers 1894. Diweddarwyd yn ddiweddar gyda’r dechnoleg a seddi taflunio ddiweddaraf

Newid Ysgol

/cy/preswylwyr/ysgolion-a-dysgu/derbyniadau-ysgolion/newid-ysgol/

Y broses ar gyfer gwneud cais i’ch plentyn newid ysgol

Newyddion am Waith Ffyrdd

/cy/preswylwyr/priffyrdd/newyddion-am-waith-ffyrdd/

Dolen i’r gwaith ffordd diweddaraf ym Mlaenau Gwent, a phrosiect deuoli Blaenau’r Cymoedd

niwsans

/cy/preswylwyr/iechyd-yr-amgylchedd/llygredd/coelcerthi-gardd/

Gwybodaeth a chyngor am goelcerthi mewn gerddi, a chwyno am niwsans y gellir ei achosi.

Nodyn Esboniadol Ardrethi Busnes 2023-24

/cy/busnes/trethi-busnes-nndr/nodyn-esboniadol-ardrethi-busnes-2023-24/

Mae’r wybodaeth hon yn esbonio rhai o’r termau y gellir ei defnyddio mewn biliau ardrethi annomestig a’r wybodaeth gefnogi.

nuisance

/cy/preswylwyr/iechyd-yr-amgylchedd/llygredd/coelcerthi-gardd/

Gwybodaeth a chyngor am goelcerthi mewn gerddi, a chwyno am niwsans y gellir ei achosi.