Hybiau Cymunedol Blaenau Gwent

Hybiau Cymunedol Blaenau Gwent

Mae’r hybiau mewn lleoliad canolog mewn llyfrgelloedd lleol a gaiff eu rheoli gan Ymddiriedolaeth Hamdden Aneurin ac maent yn rhoi cyngor a gwybodaeth ar amrywiaeth o wasanaethau’r Cyngor.

Bopeth

Mae Cyngor Ar Bopeth yn darparu gwasanaethau wythnosol yn yr Hybiau Cymunedol 9.30am – 12.30-pm ar y dyddiau dilynol:

Dyddiau Llun – Tredegar

Dyddiau Mawrth – Glynebwy

Dyddiau Mercher – Abertyleri

Dyddiau Iau – Blaenau

Dyddiau Gwener – Cwm

                              - Canolfan Lles Brynmawr, Ffordd Blaenafon, Brynmawr bob dydd Gwener, 9.30am tan 12.30pm 

Dyddiau ac oriau gweithredu

Llyfrgell Abertyleri

Dyddiau Oriau Agor
  Dydd Llun   Ar gau
  Dydd Mawrth a dydd Iau     9.00am - 5.00pm 
  Dydd Mercher   10.00am - 5.00pm
  Dydd Gwener   9.00am - 5.00pm

Ar gau dros awr ginio 1pm - 2pm.

Llyfrgell Brynmawr

Dyddiau Oriau Agor
  Dydd Llun a Dydd Mawrth    9.00am - 5.00pm 
  Dydd Mercher   Ar gau
  Dydd Iau a Dydd Gwener   9.00am - 5.00pm

Ar gau dros awr ginio 1pm - 2pm.

Llyfrgell Glynebwy

Dyddiau Oriau Agor
  Dydd Llun a Dydd Mawrth    9.00am - 5.00pm  
  Dydd Mercher               Closed
  Dydd Iau a Dydd Gwener   9.00am - 5.00pm

Dim yn cau ar gyfer cinio

Llyfrgell Tredegar

Dyddiau Oriau Agor
  Dydd Llun a dydd Mawrth       9.00am - 5.00pm 
  Dydd Mercher   10.00am - 5.00pm
  Dydd Iau   Closed
  Dydd Gwener   9.00am - 5.00pm

Ar gau dros awr ginio 1pm - 2pm.


Bydd y gwasanaeth yn gweithredu o lyfrgell Cwm bob dydd Iau rhwng 9.30am a 5.00pm gan ddechrau ar 29 Gorffennaf. Ar gau dros awr ginio 1pm – 2pm.

Yn Sefydliad Llanhiledd bydd y gwasanaeth ar gael rhwng 10.00am a 5.00pm ar ddyddiau Mercher, yn dechrau ar 28 Gorffennaf. Ar gau dros awr ginio 1pm – 2pm.

Yn Llyfrgell Blaenau bydd y gwasanaeth ar gael rhwng 9.30am a 5.00pm ar ddyddiau Llun yn dechrau ar 26 Gorffennaf. Ar gau dros awr ginio 1pm – 2pm.

  • Gwsanaethau ar gael: Gwybodaeth a chyngor ar y Dreth Gyngor a Threthi Annomestig.
  • Gwybodaeth a chyngor ar fudd-daliadau yn cynnwys Credyd Cynhwysol, gostyngiad y Dreth Gyngor, prydau ysgol am ddim, grantiau dillad ysgol a gor-dalu budd-daliadau.
  • Gwneud cais am Fathodyn Glas.
  • Casglu bagiau gwastraff – yn cynnwys bagiau gwastraff cŵn a gwastraff bwyd.
  • Codi bagiau ailgylchu batri

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn eich Hyb Cymunedol lleol neu drwy ffonio 01495 311556. Gwefan: www.blaenau-gwent