A-Y o Wasanaethau: Ff

Ffioedd

/cy/preswylwyr/genedigaethau-marwolaethau-priodasau/ffioedd/

Rhestr o ffioedd a thaliadau ar gyfer seremonïau a lleoliadau ym Mlaenau Gwent

Ffioedd

/cy/preswylwyr/iechyd-yr-amgylchedd/rheoli-pla/ffioedd-rheoli-pla/

Ffioedd Rheoli Pla

Ffioedd a Thaliadau

/cy/preswylwyr/cynllunio/rheoli-adeiladu/ymgeisio-am-reoliadau-adeiladu/ffioedd-a-thaliadau/

Ffioedd a thaliadau sydd eu hangen er mwyn cael rheoliadau adeilau. Rydym yn derbyn arian parod, sieciau, taliadau ffôn, trosglwyddiadau BACS a thaliadau rhyngrwyd.

Ffioedd Rheoli Pla

/cy/preswylwyr/iechyd-yr-amgylchedd/rheoli-pla/ffioedd-rheoli-pla/

Ffioedd Rheoli Pla

Ffioedd Rheoli Pla

/cy/preswylwyr/iechyd-yr-amgylchedd/rheoli-pla/ffioedd-rheoli-pla/

Ffioedd Rheoli Pla

Ffoaduriaid Wcráin

/cy/corfforaethol/hysbysiad-preifatrwydd/hysbysiad-preifatrwydd-cynlluniau-ffoaduriaid-wcrain/

Fforwm Derbyniadau

/cy/preswylwyr/ysgolion-a-dysgu/derbyniadau-ysgolion/fforwm-derbyniadau/

Mae’r fforwm hwn yn cyfarfod i ystyried materion sy’n ymwneud â derbyniadau a sut i ddiwallu anghenion rhieni ac ysgolion orau

Fforwm Ymgysylltu

/cy/cyngor/ymgynghoriadau/fforwm-ymgysylltu/

Ymunwch â'n Panel Dinasyddion, Rhwydwaith 50+, Lleisiau Ein Cymoedd neu Fforwm Ieuenctid

Fforymau busnes canol trefi

/cy/busnes/hyb-busnes-blaenau-gwent/cyfeiriadur-busnes-a-grwpiau/fforymau-busnes-canol-trefi/

Cysylltiadau â busnesau, fforymau, a grwpiau busnes ym Mlaenau Gwent