A-Y o Wasanaethau: E

Ecoleg a Chynllunio

/cy/preswylwyr/cefn-gwlad/ecoleg-a-chynllunio/

Yr hyn mae ein gwasanaeth ecoleg a bioamrywiawth yn ei wneud

Eglwys St. Illtyd

/cy/ymwelwyr/atyniadau/eglwys-st-illtyd/

Ymweld ag eglwys Illtyd Sant, yr adeilad hynaf sy'n dal i sefyll yn y Fwrdeisdref

Eich Busnes – Paratoi

/cy/busnes/cymorth-a-thwf-busnes/eich-busnes-paratoi/

Parhad busnes – cyngor a chyfarwyddyd

Ein Mynwentydd

/cy/preswylwyr/genedigaethau-marwolaethau-priodasau/mynwentydd/ein-mynwentydd/

Dod o hyd i amseroedd agor, ffioedd mynwentydd, cael hyd i fedd, a manylion cyswllt

Eithriadau rhag Reoliadau Adeiladu

/cy/preswylwyr/cynllunio/rheoli-adeiladu/oes-angen-i-mi-ymgeisio-am-reoliadau-adeiladu/eithriadau-rhag-reoliadau-adeiladu/

Cael gwybod pa fathau o strwythurau all gael eu heithrio rhag gofynion rheoliadau adeiladu

Eithriadau’r Treth Gyngor

/cy/preswylwyr/treth-cyngor/eithriadau-r-treth-gyngor/

Cael gweld a yw eich eiddo wedi’i eithrio rhag talu’r dreth gyngor

Estyn Allan ar gyfer Iechyd Rhywiol

/cy/preswylwyr/ysgolion-a-dysgu/gwasanaethau-ieuenctid/estyn-allan-ar-gyfer-iechyd-rhywiol/

Cefnogaeth a chyngor ar les i bobl ifanc, gan gynnwys y Cynllun Cerdyn C ac ‘Empathy Bellies’

Etholiadau Blaenorol

/cy/preswylwyr/pleidleisio-ac-etholiadau/etholiadau-blaenorol/

Canlyniadau etholiadau diweddar ym Mlaenau Gwent

Etholiadau Senedd Cymru 2021

/cy/preswylwyr/pleidleisio-ac-etholiadau/etholiadau-senedd-cymru-2021/

Cynhelir yr Etholiadau nesaf ar gyfer Senedd Cymru ddydd Iau 6 Mai 2021