Mae Comisiwn Ffiniau Cymru

Mae Comisiwn Ffiniau Cymru wedi cyhoeddi ei gynigion dechreuol ar gyfer etholaethau newydd yn San Steffan. Gallwch ddweud eich barn ar y cynigion drwy ymateb i’r ymgynghoriad cyn 3 Tachwedd.

Ewch i cffg-arolygon.org.uk i weld y cynigion a chyflwyno eich sylwadau.