A-Y o Wasanaethau: B

Baeau Parcio Pobl Anabl

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/cael-yr-help-rydych-ei-angen/anableddau/baeau-parcio-pobl-anabl/

Darganfod am ymgeisio am fathodyn parcio pobl anabl

Band Eang Cyflym Iawn

/cy/busnes/hyb-busnes-blaenau-gwent/buddsoddi-ym-mlaenau-gwent/band-eang-cyflym-iawn/

Cael gwybod sut y gall band eang cyflym iawn helpu eich busnes i dyfu

Benthyciadau Landlordiaid

/cy/preswylwyr/iechyd-yr-amgylchedd/llygredd/benthyciadau-landlordiaid/

Mewn partneriaeth gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent, mae Llywodraeth Cymru yn darparu benthyciadau di-log i ddod â chartrefi sector preifat i fyny i'r safon.

Beth yw Ailbrisio?

/cy/busnes/trethi-busnes-nndr/beth-yw-ailbrisio/

Mae Asiantaeth y Swyddfa Brisio (VOA) wedi diweddaru gwerthoedd ardrethol pob busnes ac eiddo annomestig arall yng nghymru a daw’r gwerthoedd ardrethol hyn i rym o 1 Ebrill 2023.

Beth yw Mabwysiadu?

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/mabwysiadu-a-phlant-sy-n-derbyn-gofal/beth-yw-mabwysiadu/

Cwestiynau cyffredin am y broses mabwysiadu a phwy all fod yn gymwys

Beth yw Rheoliadau Adeiladu?

/cy/preswylwyr/cynllunio/rheoli-adeiladu/oes-angen-i-mi-ymgeisio-am-reoliadau-adeiladu/beth-yw-rheoliadau-adeiladu/

Pam mae arnoch eu hangen ac ym mha ffordd ydynt yn wahanol i ganiatâd cynllunio

Beth yw’r Uwch-Gyngor Plant?

/cy/cyngor/plant-a-phobl-ifanc/uwch-gyngor-plant/beth-yw-r-uwch-gyngor-plant/

(Dewch i wybod am yr Uwch-Gyngor Plant a beth rydym yn ei wneud)

Blaenau Gwent

/cy/corfforaethol/amdanom-ni/blaenau-gwent/

Gwybodaeth am ardal Blaenau Gwent

Blaenau Gwent

/cy/corfforaethol/amdanom-ni/blaenau-gwent/

Gwybodaeth am ardal Blaenau Gwent

Ble gallaf gael rhagor o wybodaeth?

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/mabwysiadu-a-phlant-sy-n-derbyn-gofal/ble-gallaf-gael-rhagor-o-wybodaeth/

Rhagor o wybodaeth a chefnogaeth ar fabwysiadu

Ble i Aros

/cy/ymwelwyr/ble-i-aros/

O sefydliadau gwely a brecwast, tafarndai a gwestai cadwyn i lety hunanarlwyo a meysydd gwersylla

Ble mae fy ailgylchu yn mynd?

/cy/preswylwyr/gwastraff-ac-ailgylchu/ble-mae-fy-ailgylchu-yn-mynd/

Gwybodaeth am beth sy’n digwydd i’ch ailgylchu

Blwyddyn 11 y Camau nesaf

/cy/preswylwyr/ysgolion-a-dysgu/gwasanaethau-ieuenctid/blwyddyn-11-y-camau-nesaf/

Mae nifer o opsiynau ar gael i bobl ifanc pan fyddant yn gadael addysg ym mlwyddyn 11.

Blynyddoedd Cynnar

/cy/preswylwyr/ysgolion-a-dysgu/anghenion-dysgu-ychwanegol/blynyddoedd-cynnar/

Anghenion Dysgu Ychwanegol & Blynyddoedd Cynnar

Boddhad Cwsmer

/cy/preswylwyr/ysgolion-a-dysgu/anghenion-dysgu-ychwanegol/boddhad-cwsmer/

Fel Cyngor, rydym am sicrhau bod y Broses ADY yn cael ei deall yn iawn a'ch bod yn cael eich cefnogi'n briodol drwy gydol y broses.

Bonfire

/cy/preswylwyr/iechyd-yr-amgylchedd/llygredd/coelcerthi-gardd/

Gwybodaeth a chyngor am goelcerthi mewn gerddi, a chwyno am niwsans y gellir ei achosi.

Budd-daliadau Ar-lein

/cy/preswylwyr/budd-dal-tai/budd-daliadau-ar-lein/

Manage your Housing Benefit and Council Tax reduction online

burning

/cy/preswylwyr/iechyd-yr-amgylchedd/llygredd/coelcerthi-gardd/

Gwybodaeth a chyngor am goelcerthi mewn gerddi, a chwyno am niwsans y gellir ei achosi.

Bwydlen Yr Ysgol

/cy/preswylwyr/ysgolion-a-dysgu/bwydlen-yr-ysgol/

Darganfod beth mae plant ym Mlaenau Gwent yn bwyta yn yr ysgol.

Byngalos Byw â Chymorth

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/cael-yr-help-rydych-ei-angen/gofal-preswyl/byngalos-byw-a-chymorth/

Cyfleusterau byw ar y cyd ar gyfer unigolion gydag anableddau dysgu