A-Y o Wasanaethau: Y

Y BYG

/cy/preswylwyr/ysgolion-a-dysgu/gwasanaethau-ieuenctid/y-byg/

Gwybodaeth, digwyddiadau, gweithgareddau, newyddion a chymorth i bobl ifanc ym Mlaenau Gwent

Y Met

/cy/ymwelwyr/theatrau-a-sinemau/y-met/

Mae'r Met yn ganolfan ddiwylliannol a chynadleddau a adnewyddwyd yn ddiweddar yng nghanol Abertyleri

Ydw i’n gymwys

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/cael-yr-help-rydych-ei-angen/bathodyn-glas/ydw-i-n-gymwys/

Darganfod a ydych chi’n gymwys am fathodyn parcio ar gyfer pobl anabl

Ynglŷn â Gwasanaethau Cymdeithasol

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/gwasanaethau-cymdeithasol/ynglyn-a-gwasanaethau-cymdeithasol/

Deall rôl Gwasanaethau Cymdeithasol, cael mynediad at eich ffeil, cwynion a phartneriaethau

Ynglŷn â’r cynllun

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/cael-yr-help-rydych-ei-angen/bathodyn-glas/ynglyn-a-r-cynllun/

Darganfod am y cynllun a sut i ymgeisio

Ymgeisio

/cy/preswylwyr/cynllunio/rheoli-adeiladu/ymgeisio-am-reoliadau-adeiladu/ymgeisio/

Cyflwyno cais ar-lein

Ymgeisio am fathodyn

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/cael-yr-help-rydych-ei-angen/bathodyn-glas/ymgeisio-am-fathodyn/

Deall y broses ymgeisio ac ymgeisio ar-lein ar gov.uk

Ymgynghoriadau

/cy/preswylwyr/cynllunio/cynllun-datblygu-lleol/ymgynghoriadau/

Gweld ymgynghoriadau blaenorol sy’n ymwneud â’r Cynllun Datblygu Lleol

Ymholiad

/cy/preswylwyr/budd-dal-tai/hawlio-budd-dal-tai/ymholiad/

Cysylltwch â’n hadran budd-daliadau os oes gennych ymholiad

Yr Iaith Gymraeg ym Mlaenau Gwent

/cy/cyngor/cydraddoldeb-a-r-gymraeg/yr-iaith-gymraeg-ym-mlaenau-gwent/

Deall y cynllun iaith Gymraeg a gweld yr adroddiad blynyddol

Ysbrydoli i Gyflawni

/cy/preswylwyr/ysgolion-a-dysgu/gwasanaethau-ieuenctid/ysbrydoli-i-gyflawni/

Mae Ysbrydoli i Gyflawni yn brosiect 11-16 a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop lle mae gweithwyr ieuenctid yn cefnogi pobl ifanc

Ysbrydoli i Weithio

/cy/preswylwyr/ysgolion-a-dysgu/gwasanaethau-ieuenctid/ysbrydoli-i-weithio/

Mae Ysbrydoli i Weithio yn brosiect 16-24 a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop lle mae gweithwyr ieuenctid yn cefnogi pobl ifanc

Ysgol Gynradd Gymraeg

/cy/preswylwyr/ysgolion-a-dysgu/bod-yn-ddwyieithog-1/ysgol-gynradd-gymraeg/

Un ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg sydd ym Mlaenau Gwent ar hyn o bryd sef Ysgol Gymraeg Bro Helyg, Blaenau, gydag ysgol arall yn agor yn mis Medi 2023

Ysgol Gynradd Gymraeg newydd Ysgol

/cy/preswylwyr/ysgolion-a-dysgu/bod-yn-ddwyieithog-1/ysgol-gynradd-gymraeg-newydd-ysgol/

Mae Cyngor Blaenau Gwent yn adeiladu ysgol gynradd Gymraeg newydd, fydd yn cynnwys darpariaeth gofal plant cyfrwng Cymraeg yn Chartist Way, Sirhywi, Tredegar.

Ysgol Uwchradd Gymraeg

/cy/preswylwyr/ysgolion-a-dysgu/bod-yn-ddwyieithog-1/ysgol-uwchradd-gymraeg/

Ysgol Gyfun Gwynllwg. Mae Ysgol Gyfun Gwynllyw yn ysgol 3-18 oed;

Ystadegau a Data

/cy/cyngor/ystadegau-a-data/ystadegau-a-data/

Gwybodaeth cyfrifiad ac ystadegol am ardal a phoblogaeth Blaenau Gwent