Ceisiadau Diweddar

Ceisiadau Cynllunio 2023

Ceisiadau Cynllunio 2022

Ceisiadau Cynllunio 2021

Ceisiadau Cynllunio 2020

Ceisiadau Cynllunio 2020

Isod mae rhestr wythnosol o geisiadau cynllunio a dderbyniwyd ar gyfer 2019. Gellir gweld rhestrau wythnosol o geisiadau cynllunio ar gyfer 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018 trwy sgrolio ymhellach i lawr y dudalen.

Ceisiadau Cynllunio 2018

Ceisiadau Cynllunio 2019

Ceisiadau Cynllunio 2017

Blynyddoedd Blaenorol

Gwybodaeth Gyswllt

Rheoli Datblygu
Rhif Ffôn: (01495) 355555
Cyfeiriad: Cyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent
Swyddfeydd Bwrdeistrefol
Canolfan Dinesig
Glyn Ebwy
Gwent
NP23 6XB
Cyfeiriad E-bost: planning@blaenau-gwent.gov.uk