Ffioedd Rheoli Pla

Safleoedd Domestig

Pla

Nodiadau

Cyfanswm (yn cynnwys TAW) o 1 Ebrill 2023

Llygod mawr

Triniaeth Lawn

Am ddim

Llygod*

Triniaeth Lawn

£57.60

Pycs*

Triniaeth Lawn

£57.60

Chwilod du*

Triniaeth Lawn

£57.60

Chwain*

Triniaeth Lawn

£57.60

Morgrug gardd du

Triniaeth Lawn

£57.60

Clêr heidiog

Triniaeth Lawn

£57.60

Crics tŷ, pryfed popty a physgod arian

Triniaeth Lawn

£57.60

Gwyfynod dillad

Triniaeth Lawn

£57.60

Nythod cacwn

Triniaeth Lawn

£57.60


* Caiff preswylwyr Blaenau Gwent sydd ar y budd-daliadau dilynol ostyngiad o 50% ar gyfer trin llygod, pycs, chwilod du a chwain cyhyd â’u bod yn byw yn y safle domestig lle cynhelir y driniaeth:

  • Credyd cynhwysol

  • Cymhorthdal incwm

  • Gostyngiad treth gyngor

  • Credyd incwm gwaith neu blant

  • Lwfans ceiswyr swydd (seiliedig ar incwm)

  • Budd-dal tai

(Gofynnir i chi roi tystiolaeth o’r budd-dal a dderbyniwch yn ystod ymweliad cyntaf y gweithiwr rheoli pla cyn y gall triniaeth ddechrau. Dylid nodi na all unrhyw wasanaethau heblaw triniaeth llygod mawr gael eu gwneud heb flaen-daliad).

Gellir talu drwy gerdyn credyd neu ddyled dros y ffôn yn uniongyrchol i Rentokil Pest Control.

I drefnu triniaeth pla, cysylltwch â Rentokil ar 01454 771515 neu lenwi a chyflwyno’r  ffurflen ar-lein 

Safleoedd Masnachol

Mae Rentokil hefyd yn cynnig gwasanaethau rheoli pla i safleoedd masnachol a diwydiannol. I gael mwy o wybodaeth a phrisiau’r triniaethau hyn cysylltwch yn uniongyrchol â Rentokil Pest Control ar 01454 771515.