Hysbysiad Preifatrwydd Cynlluniau Ffoaduriaid Wcráin

Hysbysiad Preifatrwydd Cynlluniau Ffoaduriaid Wcráin

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol yn ymroddedig i ddiogelu eich preifatrwydd pan ddefnyddiwch ein gwasanaethau. Cynlluniwyd yr Hysbysiad Preifatrwydd hwn i roi gwybodaeth i chi am y data a ddaliwn amdanoch, sut y’i defnyddiwn, eich hawliau yng nghyswllt hynny a’r mesurau diogelu sydd yn eu lle i’w warchod.

Rheolydd Data

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
Swyddfeydd Cyffredinol
Heol Gwaith Dur
Glynebwy
NP23 8UW

Os dymunwch godi mater o gonsyrn am sut y cafodd eich data personol ei drin, cysylltwch os gwelwch yn dda â’r Swyddog Diogelu Data drwy ddefnyddio’r manylion islaw:

Swyddfa Diogelu Data:
Steve Berry
01495 355080
E-bost: dataprotection@blaenau-gwent.gov.uk