Ffioedd

Priodas/partneriaeth sifil yn y Swyddfa Gofrestru Llun-Gwener

Hysbysiad priodas/partneriaeth sifil

£84.00 (£42.00 yr hysbysiad)

Ffi am seremoni priodas/partneriaeth sifil

£56.00

Tystysgrif priodas/partneriaeth sifil

£12.50

Cyfanswm:

£152.50

Priodas/partneriaeth sifil yn Ystafell Homfray Llun - Sadwrn
(Dyddiau Sul a Gwyliau Banc - holwch am fanylion)

Hysbysiad priodas/partneriaeth sifil

£84.00 (£42.00 yr hysbysiad)

Ffi seremoni priodas/partneriaeth sifil

£525.00

Tystysgrif priodas/partneriaeth sifil

£12.50

Cyfanswm:

£621.50

 

Priodas/partneriaeth sifil yn Tredegar Arms, Gwesty Llun - Sadwrn (Dyddiau Sul a Gwyliau Banc - holwch am fanylion)

Hysbysiad priodas/partneriaeth sifil

£84.00 (£42.00 yr hysbysiad)

Ffi seremoni priodas/partneriaeth sifil

£525.00

Tystysgrif priodas/partneriaeth sifil

£12.50

Cyfanswm:

£621.50

 

Llun - Sadwrn

Priodas/Partneriaeth Sifil yn Sefydliad Glowyr Llanhiledd Llun - Sadwrn (Dyddiau Sul a Gwyliau Banc - ffoniwch am fanylion)

Hysbysiad priodas/partneriaeth sifil £84.00 (£42.00 yr hysbysiad)
Ffi seremoni priodas/partneriaeth sifil
(Ffi Cofrestrydd)
£525.00
Cost Lleoliad Cysylltwch â'r lleoliad i gael manylion 01495 354674
Tystysgrif priodas/partneriaeth sifil £12.50
Cyfanswm £621.50 + cost lleoliad

Priodas neu bartneriaeth sifil yn Nhŷ a Pharc Bedwellte Llun - Sadwrn
(Dyddiau Sul a Bwyliau Banc - holwch am fanylion)

Hysbysiad priodas/partneriaeth sifil £84.00 (£42.00 yr hysbysiad)
Ffi seremoni priodas/partneriaeth sifil £525.00
Cost Lleoliad Cysylltwch â'r lleoliad i gael manylion 01495 353370
Tystysgrif priodas/partneriaeth sifil £12.50
Cyfanswm: £621.50 + cost lleoliad

 

Ffioedd ychwanegol sy'n daladwy mewn rhai amgylchiadau (Ebrill 2018 i 31 Mawrth 2019)

Ystyriaeth gan Gofrestrydd Arolygydd o ysgariad neu ddiddymu partneriaeth sifil a gafwyd tu allan i Ynysoedd Prydain £50 

Ystyriaeth gan y Cofrestrydd Cyffredinol o ysgariad neu ddiddymu partneriaeth sifil a gafwyd tu allan i Ynysoedd Prydain £83

Cofrestrydd Arolygydd i fynychu tu allan i'w swyddfa i gael hysbysiad priodas person sy'n gaeth i'r tŷ neu dan gadwad - £57 caeth i'r tŷ, £82 dan gadwad

Cofrestrydd Arolygydd i fynychu i gynnal priodas ym mhreswylfa person sy'n gaeth i'r tŷ neu dan gadwad - £98 caeth i'r tŷ, £106 dan gadwad

I gofrestrydd fynychu i gofrestru priodas ym mhreswylfa person sy'n gaeth i'r tŷ neu dan gadwad - £ caeth i'r tŷ, £98 dan gadwad

Ar gyfer person a awdurdodwyd yn mynychu tu allan i'w swyddfa ar gyfer ardystio datganiad angenrheidiol partneriaeth sifil person sy'n gaeth i'r tŷ neu dan gadwad - £57 caeth i'r tŷ, £82 dan gadwad.

Ar gyfer Cofrestrydd Partneriaeth Sifil yn mynychu ar gyfer llofnodi atodlen partneriaeth sifil ym mhreswylfa person sy'n gaeth i'r tŷ neu dan gadwad - £98 caeth i'r tŷ, £106 dan gadwad