Ffioedd

Priodas/partneriaeth sifil yn y Swyddfa Gofrestru Llun-Gwener

Hysbysiad priodas/partneriaeth sifil

£70.00 (£35.00 yr hysbysiad)

Ffi am seremoni priodas/partneriaeth sifil

£46.00

Tystysgrif priodas/partneriaeth sifil

£11.00

Cyfanswm:

£127.00

Priodas/partneriaeth sifil yn Ystafell Homfray Llun - Sadwrn
(Dyddiau Sul a Gwyliau Banc - holwch am fanylion)

Hysbysiad priodas/partneriaeth sifil

£70.00 (£35.00 yr hysbysiad)

Ffi seremoni priodas/partneriaeth sifil

£495.00

Tystysgrif priodas/partneriaeth sifil

£11.00

Cyfanswm:

£576.00

 

Priodas/partneriaeth sifil yn Tredegar Arms, Gwesty Llun - Sadwrn (Dyddiau Sul a Gwyliau Banc - holwch am fanylion)

Hysbysiad priodas/partneriaeth sifil

£70.00 (£35.00 yr hysbysiad)

Ffi seremoni priodas/partneriaeth sifil

£495.00

Tystysgrif priodas/partneriaeth sifil

£11.00

Cyfanswm:

£576.00

 

Llun - Sadwrn

Priodas/Partneriaeth Sifil yn Sefydliad Glowyr Llanhiledd Llun - Sadwrn (Dyddiau Sul a Gwyliau Banc - ffoniwch am fanylion)

Hysbysiad priodas/partneriaeth sifil £70.00 (£35.00 yr hysbysiad)
Ffi seremoni priodas/partneriaeth sifil
(Ffi Cofrestrydd)
£450.00
Cost Lleoliad Cysylltwch â'r lleoliad i gael manylion 01495 354674
Tystysgrif priodas/partneriaeth sifil £11.00
Cyfanswm £531.00 + cost lleoliad

Priodas neu bartneriaeth sifil yn Nhŷ a Pharc Bedwellte Llun - Sadwrn
(Dyddiau Sul a Bwyliau Banc - holwch am fanylion)

Hysbysiad priodas/partneriaeth sifil £70.00 (£35.00 yr hysbysiad)
Ffi seremoni priodas/partneriaeth sifil £495.00
Cost Lleoliad Cysylltwch â'r lleoliad i gael manylion 01495 353370
Tystysgrif priodas/partneriaeth sifil £11.00
Cyfanswm: £576.00 + cost lleoliad

 

Ffioedd ychwanegol sy'n daladwy mewn rhai amgylchiadau (Ebrill 2018 i 31 Mawrth 2019)

Ystyriaeth gan Gofrestrydd Arolygydd o ysgariad neu ddiddymu partneriaeth sifil a gafwyd tu allan i Ynysoedd Prydain £50 

Ystyriaeth gan y Cofrestrydd Cyffredinol o ysgariad neu ddiddymu partneriaeth sifil a gafwyd tu allan i Ynysoedd Prydain £75

Cofrestrydd Arolygydd i fynychu tu allan i'w swyddfa i gael hysbysiad priodas person sy'n gaeth i'r tŷ neu dan gadwad - £47 caeth i'r tŷ, £68 dan gadwad

Cofrestrydd Arolygydd i fynychu i gynnal priodas ym mhreswylfa person sy'n gaeth i'r tŷ neu dan gadwad - £84 caeth i'r tŷ, £94 dan gadwad

I gofrestrydd fynychu i gofrestru priodas ym mhreswylfa person sy'n gaeth i'r tŷ neu dan gadwad - £81 caeth i'r tŷ, £88 dan gadwad

Ar gyfer person a awdurdodwyd yn mynychu tu allan i'w swyddfa ar gyfer ardystio datganiad angenrheidiol partneriaeth sifil person sy'n gaeth i'r tŷ neu dan gadwad - £47 caeth i'r tŷ, £68 dan gadwad.

Ar gyfer Cofrestrydd Partneriaeth Sifil yn mynychu ar gyfer llofnodi atodlen partneriaeth sifil ym mhreswylfa person sy'n gaeth i'r tŷ neu dan gadwad - £81 caeth i'r tŷ, £88 dan gadwad