Swyddi Gwag

 

Mae gwybodaeth am unrhyw swyddi gwag ar hyn o bryd o fewn y cyngor ar gael yma.

Gofynnir i chi ddarllen yr wybodaeth i Ymgeiswyr cyn gwneud cais gan y bydd hyn yn rhoi gwybodaeth a fydd gobeithio'n ddefnyddiol i chi am weithio i'r cyngor a byw yn ardal Blaenau Gwent.

Caiff y rhan fwyaf o swyddi gwag mewn Ysgolion a swyddi Athrawon hefyd eu hysbysebu ar 'Holl Swyddi Gwag y Cyngor' ond dylech edrych ar broses gais ar gyfer y swydd unigol i sicrhau eich bod yn dilyn y dull cywir.

Gweithiwr Ieuenctid a Chymuned - Tîm Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid (1 Awst)

Gweithiwr Glanhau (8 Awst)

Uwch Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol (Tim IAA) (25 Gorffennaf)

Dirprwy Bennaeth - Cymuned Ddysgu Abertyleri (8 Medi)

Swyddog Lles Addysg (8 Awst)

Swyddog Lles Addysg (25 Gorffennaf)

Dirprwy Arweinydd Gofal Plant Dechrau’n Deg         (25 Gorffennaf)

Arweinydd Tîm Cynorthwyol – Gweithrediadau Ailgylchu a Gwastraff  (18 Gorffennaf)

Gweithiwr Glanhau (18 Gorffennaf)

Rheolwr Tîm (Tîm Anabledd 0-25) (18 Gorffennaf)

Gweithiwr Ieuenctid Datgysylltiedig x6 (18 Gorffennaf)

Gweithiwr Ieuenctid Dyfodol Cadarnhaol x 2 (18 Gorffennaf)

Dirprwy Bennaeth - Cymuned Ddysgu Abertyleri (28 Gorffennaf)

Syrfëwr Adeiladu (8 Awst)

Peiriannydd (Dylunio - Gwasanaethau Adeiladu Mecanyddol) (25 Gorffennaf)

 

Gweithiwr Cymdeithasol

Gwybodaeth Gyswllt

 

Llinell recriwtio 24 awr ar

Ffon: (01495) 311556

E-bost: recruit@blaenau-gwent.gov.uk