Swyddi Gwag

Mae gwybodaeth am unrhyw swyddi gwag ar hyn o bryd o fewn y cyngor ar gael yma.

Gofynnir i chi ddarllen yr wybodaeth i Ymgeiswyr cyn gwneud cais gan y bydd hyn yn rhoi gwybodaeth a fydd gobeithio'n ddefnyddiol i chi am weithio i'r cyngor a byw yn ardal Blaenau Gwent.

Caiff y rhan fwyaf o swyddi gwag mewn Ysgolion a swyddi Athrawon hefyd eu hysbysebu ar 'Holl Swyddi Gwag y Cyngor' ond dylech edrych ar broses gais ar gyfer y swydd unigol i sicrhau eich bod yn dilyn y dull cywir.

Cyfreithiwr – Ymgyfreitha a Chymorth Cyffredinol (21 Mawrth)

Gwaith Cymdeithasol (14 Mawrth)

Peiriannydd (Dylunio - Gwasanaethau Adeiladu Mecanyddol) (21 Mawrth)

Goruchwyliwr Canol Dydd (8 Mawrth)

Pennaeth (4 Mawrth)

Syrfëwr Adeiladau (7 Mawrth)

Gweithiwr Cymdeithasol

Gwybodaeth Gyswllt

Llinell recriwtio 24 awr ar

Ffon: (01495) 311556

E-bost: recruit@blaenau-gwent.gov.uk