Ble i Aros

Er bod dim llawer o letyau ym Mlaenau Gwent, yr ansawdd sy'n bwysig. Mae'r ardal yn cynnig cymysgedd o letyau gwely a brecwast bach a chyfeillgar, tafarnau gydag ystafelloedd, meysydd carafanau a gwersylla ger y llyn a gwestai cadwyn. Rhywbeth ar gyfer pob blas gyda phob un yn gwerth ardderchog am arian.

Gwestai

Gwesty'r Premier Inn

Glynebwy Premier Inn,
Parc Busnes Victoria,
Waunlwyd,
Glynebwy,
Gwent,
NP23 8AN

Ffôn: 0870 8506378
Gwe: www.premierinn.com

Tafarnau

The Cambrian Inn

Yn The Cambrian Inn bydd croeso cynnes bob tro.
Tafarn hanesyddol wedi'i hadnewyddu sy'n gweini bwyd da, cwrw go iawn a llawer o hwyl, fel mae wedi gwneud am bron i 300 mlynedd. Gradd 4* gan Croeso Cymru

1-2 Castle Street,
Tredegar,
Gwent,
NP22 3DE
Ffôn: 01495 723319 / 07805024569
Ebost: info@cambriantredegar.co.uk
Gwe: www.cambriantredegar.co.uk

The Kings Arms

Tafarn draddodiadol gyda chroeso mawr yw The Kings Arms. Mae'r ystafelloedd hadnewyddedig yn wych ar gyfer ymwelwyr busnes a thwristiaid gyda golygfeydd dros y cae rygbi ac ar draws y cwm. Gradd 3* gan Croeso Cymru

Newchurch Road,
Newtown,
Glynebwy,
Gwent,
NP23 5BD
01495 352822 / 07816558536
Ebost: paul@paulbowen1wanadoo.co.uk

The Castle Inn

Fe gewch groeso cynnes gan Angela yn The Castle Inn. Tafarn hyfryd, draddodiadol a foderneiddiwyd yn ddiweddar tra'n cadw'r cyfaredd a nodweddion gwreiddiol.

The Castle Inn,
Nant y Croft,
Rasa,
Glynebwy,
Gwent
NP23 5DA
Ffôn: 01495 302087
Ebost: angela.rossiter@aol.com

Coach and Horses Tredegar

Tafarn gyfeillgar mewn ardal dawel, breswyl o dref hanesyddol Tredegar yw The Coach and Horses. Ystafelloedd wedi'u hadnewyddu'n ddiweddar gyda gwelyau cyfforddus a chyfleusterau modern.

Charles Street,
Tredegar,
Gwent
NP22 4AE
Ffôn: 01495 446847
Ebost: Amandaburrows65@icloud.com
Gwe: http://www.coachandhorsestredegar.com

Llanhilleth Hotel

Gwesty traddodiadol, canolbwynt cymuned Llanhiledd. Ystafelloedd wedi'u hadnewyddu yn cynnwys cyfleusterau modern.

High St,
Llanhiledd,
Abertyleri,
Blaenau Gwent
NP13 2RB
Ffôn: 01495 214267
Ebost: susanwebber14@yahoo.co.uk

The Nags Head

Tafarn bentref gydag awyrgylch gwych, bwyd da ac ystafelloedd cyfforddus i aros ynddynt.

Merthyr Road,
Tafarnaubach,
Tredegar
Gwent
NP22 3AP
Ffôn: 01495 722867

Gwestai

Roseland B&B

Cartref gweision wedi'i adnewyddu yw Roseland B&B wedi'i amgylchynu gan diroedd wedi'u tirlunio. Mae'r ystafelloeddi cael eu hadnewyddu'n hyfryd i'r ansawdd uchaf. Gradd 4* gan Croeso Cymru

Dukestown Road,
Dukestown,
Tredegar,
Gwent,
NP22 4RE
Ffôn: 01495 722040
Gwe: http://www.roselandbnb.co.uk/
E-bost: Susanroseland@aol.com

Soar Chapel Guest House

Mae croeso cynnes yn aros amdanoch yn y cyn Gapel Bedyddwyr yma sydd bellach yn westy moethus. Mae wedi cael ei adnewyddu'n ofalus gan Lesley ac Andrew, i safon uchel o gysur a moethusrwydd. Gradd 4* gan Croeso Cymru

Baptist Place,
Beaufort,
Glynebwy,
Gwent,
NP23 5JJ
Ffôn: 01495 305154
Ebost: lesley_catalina@hotmail.co.uk

Ebbw Vale Guest House

Mae Ebbw Vale Guest House yn sicrhau y byddwch yn cael croeso cynnes yn y gwesty traddodiadol hwn.

Libanus Road,
Glynebwy,
Gwent,
NP23 6EJ
Ffôn: 01495 301044
E-bost: info@ebbwvaleguesthouse.co.uk
Gwe: http://www.ebbwvaleguesthouse.co.uk/

Meysydd Carafanau a Gwersylla

Parc Bryn Bach

Mae gan Barc Bryn Bach maes carafanau a gwersylla gyda lle i 40 sydd ar agor trwy'r flwyddyn. Wedi'i leoli wrth ymyl y llyn ac ychydig fetrau o ganolfan ymwelwyr y parc. Gradd 3* gan Croeso Cymru

Merthyr Road,
Tredegar,
Gwent,
NP22 3AY
Ffôn: 01495 355920
E-bost: parcbrynbach@blaenau-gwent.gov.uk
Gwe: http://parcbrynbach.co.uk

Hunanarlwyo

Aderyn Bach Cottage

Mae Aderyn Bach Cottage yn un o res o fythynnod carreg, sy'n fwy nag y maen nhw'n edrych o'r tu allan.

30 Railway Terrace,
Blaina,
Gwent,
NP13 3BU
Ffôn: 01495 321483
Ebost: candlish765@btinternet.com

The Castle Lodge

Mae The Castle Lodge yn cynnig fflatiau moderngydag offer da yn cysgu 4, 6 neu 10 o westeion.

Stryd y Castell,
Tredegar,
NP22 3DF
Ffôn: 020 3564 5165

Cosy Dragons

Dau gartref gwyliau 3 ystsafell dda gydag offer da mewn lleoliad lle-wledig ar gyfer egwyl hamdden neu fusnes perffaith

Ebost: Cosy Dragon @ Tanglewood 1
Ebost: Cosy Dragon @ Tanglewood 2

Ruby's Collage

Bwthyn glowyr traddodiadol yng nghanol Abertyleri yn cynnig llety 2 ystafell wely ar gyfer 3 o bobl

Ffôn: 0033 553 63 03.89
Gwe: http://rubyscottage.wales/
Ebost: rubyscottage@orange.fr

Russinda

Mae'r adeilad hyfryd hwn yn darparu llety moethus mewn rhandy i fwthyn yng nghwm Ebwy Fach. Mae lle diogel i storio beiciau hefyd ar gael. Mewn lleoliad cyfleus ar Lwybr Ebwy Fach.

156 High Street,
Blaina,
Gwent,
NP13 3AW
Ebost: lindilou33@aol.com

Gwybodaeth Gyswllt

Datblygiad Economaidd
Rhif Ffôn: 01495 355937 neu 07968 472812
Cyfeiriad: Y Swyddfeydd Cyffredinol, Heol Gwaith Dur, Glyn Ebwy, Blaenau Gwent. NP23 6DN    
Cyfeiriad e-bost: alyson.tippings@blaenau-gwent.gov.uk