Llygredd

Bydd adran Iechyd yr Amgylchedd yn ymateb i ystod o gwynion ynghylch llygredd oddi wrth aelodau’r cyhoedd. Rydym yn ogystal yn rheoleiddio nifer o weithgareddau sy’n cynhyrchu gwahanol fathau o lygredd. Mae’r materion llygredd rydym ni’n ymchwilio iddynt yn cynnwys:

Llygredd Aer

 • Coelcerthi
 • Arogl a niwsans tebyg
 • Rheoleiddio rhai prosesau diwydiannol

Tir Halogedig

 • Gorfodi’r drefn tir halogedig
 • Rheoliadau difrod amgylcheddol
 • Cynllunio

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol

 • Chwiliadau gwybodaeth amgylcheddol 

Llygredd Sŵn

 • Cŵn yn cyfarth ac anifeiliaid eraill
 • Sŵn o safle adeiladu
 • Sŵn domestig
 • Larymau tresbaswyr
 • a chyfarpar yn y strydoedd

Materion eraill yn Ymwneud â Llygredd

 • Hawlenni Amgylcheddol
 • Gadael gwastraff yn anghyfreithlon (gwib arllwys)
 • Llygredd golau
 • Cyflenwadau Dŵr Preifat
 • Digwyddiadau llygredd difrifol

Nid yw’r uchod yn rhestr faith o’r materion rydym yn delio â nhw. Petai gennych reswm i gwyno dros ddigwyddiad o lygredd neu pe hoffech gael cyngor mewn perthynas â llygredd, cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda, drwy gyfrwng y manylion a amlinellir isod.

Gwybodaeth Gyswllt

Er mwyn hysbysu digwyddiad neu os am gyngor ar lygredd aer ffoniwch, os gwelwch yn dda, 01495 369542.

E-bost:  environmental.health@blaenau-gwent.gov.uk