Cyllideb Blaenau Gwent 2024/2025

Mae’n rhaid i ni ddynodi bron £10 miliwn mewn arbedion (toriadau) i gael cyllideb gytbwys yn 2024-25.

Mae pob Cyngor yn wynebu set o heriau ariannol na welwyd eu tebyg i gael cyllideb gytbwys ar gyfer 2024-25 a’r ychydig flynyddoedd nesaf. Amcangyfrifir y bydd diffyg o £395 miliwn mewn cyllid ar gyfer awdurdodau lleol yn y 2 flynedd nesaf yn unig.

Bydd y broses o osod y gyllideb ar gyfer 2024-25 yn amser gwirioneddol heriol i bob awdurdod lleol yng Nghymru yn cynnwys Blaenau Gwent. Mae’n rhaid i ni ganfod bron £10 miliwn mewn arbedion (toriadau) i gael cyllideb gytbwys y flwyddyn nesaf (cyfanswm o £35 miliwn dros y 5 mlynedd nesaf).

Mae chwyddiant uchel a phrisiau ynni wedi ac yn parhau i gynyddu cost darparu gwasanaethau ac mae’r argyfwng costau byw yn cynyddu’r galw sy’n golygu y gofynnir i’r  Cyngor am lefelau uwch o gymorth ar yr un pryd.

Heb gynnydd mewn cyllid gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig mae’n golygu y bydd yn rhaid gwneud rhai penderfyniadau gwirioneddol anodd ar gyfer cyllideb y flwyddyn nesaf. Rydym yn mynd i orfod edrych yn agos iawn at bopeth a wnawn i weld os yw’n gynaliadwy parhau ei wneud gan fod y costau cynyddol yn taro ein cyllidebau yn galed. Bydd angen i ni adolygu lefel ac amlder rhai gwasanaethau ac edrych os oes angen cynyddu neu ddechrau codi taliadau.

Eich barn yn bwysig.

Bob blwyddyn fel rhan o broses gosod y gyllideb rydym yn ymgynghori gyda’r cyhoedd i gael eu barn ar feysydd blaenoriaeth.

Ni chafodd unrhyw gynigion eu cadarnhau ar hyn o bryd a byddwn yn gofyn am eich barn yn yr ychydig fisoedd nesaf wrth i ni ystyried ein cynlluniau ar gyfer darparu gwasanaethau’r Cyngor yn 2024-25 a thu hwnt i hynny.

Mae angen i ni gydweithio ac os oes gennych farn ar sut y gallwn arbed arian, gadewch i ni wybod os gwelwch yn dda.