Cyngor Diwygio Lles

Credyd Cynhwysol

Mae'r Credyd Cynhwysol yn un taliad cymorth newydd prawf modd ar gyfer pobl o oed gwaith mewn ac allan o waith. Byddd y Credyd Cynhwysol yn cyfuno chwe budd-dal presennol a chredyd treth yn un taliad. Ymwelwch â'n hadran Credyd Cynhwysol a Chymorth Cynhwysol i gael manylion pellach.

Taliad Annibyniaeth Personol (PIP)

Ers mis Ebrill 2013 cafodd budd-dal newydd o'r enw Taliad Annibyniaeth Personol (PIP) ei gyflwyno'n raddol yn lle Lwfans Byw i'r Anabl ar gyfer rhai 16-64 oed.

Mae mwy o wybodaeth am y Taliad Annibyniaeth Personol a sut y cyflwynir y newidiadau ar gael ar wefan GOV.UK.

Cynllun Gostwng Treth Gyngor

Os oes gennych anhawster talu'ch Treth Gyngor, cysylltwch a'r Adran Budd-daliadau ar 01495 311556 neu e-bowstich benefits@blaenau-gwent.gov.uk gan y gallech fod yn gymwys I gael cy-morth ychwanegol ar ffurf Gostyngiad y Dreth Gyngor.  

Diweddariad pwysig - Dywedwch wrth Gyngor Blaenau Gwent eich bod wedi gwneud cais am Gredyd Cynhwysol a gwneuch hawliad ar wahan am ostyngiad y Dreth

 

Gwybodaeth Gyswllt

Budd-dal Tai
Rhif Ffôn: 01495 311556
Cyfeiriad E-bost: benefits@blaenau-gwent.gov.uk