Rhoi Caniatâd i Gyrsiau Dŵr

Fel Awdurdod Llifogydd Lleol Arweiniol, mae gan Blaenau Gwent ddyletswydd i reoleiddio rhai gweithgareddau draeniad a allai gael effaith niweidiol ar risg llifogydd a'r amgylchedd ac i sicrhau fod perchnogion glannau afonydd ya nentydd yn cyflawni eu cyfrifoldebau.

Mae angen caniatâd ar gyfer:

  • Unrhyw newid sy'n debygol o effeithio ar lif cwrs dŵr cyffredin
  • Unrhyw gylfert
  • Gwaith dros dro yn ogystal â gwaith parhaol

Mae mwy o wybodaeth ar waith y mae angen caniatâd ar ei gyfer ar gael yma.

I wneud cais am ganiatâd llwybr dŵr cyffredin lawrlwythwch y ffurflen gais a chanllawiau.

Dogfennau Cysylltiedig

Gwybodaeth Gyswllt

Enw'r Tîm: Seilwaith
Rhif Ffôn: 01495 311556
Cyfeiriad: Gwasanaethau Technegol
Cyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent
Swyddfeydd Bwrdeistrefol, Canolfan Dinesig, Glyn Ebwy, Gwent NP23 6XB

E-bost:  info@blaenau-gwent.gov.uk