Men Who Care Rhwydwatih Cymorth Rhanbarthol (Maethu Cymru)

Men Who Care

Rhwydwatih Cymorth Rhanbarthol

Eich grŵp cymorth yn yr awdurdod lleol ar gyfer dynion dy’n maethu

Digwyddiad Galw Heibio | Lluniaeth Am Ddim

Gwest Parkway, Cwmbran, NP44 3UW

Pynciau:

Rôl rhywedd
Rôl dynion sy’n ofalwyr
Her emosiynol maethu

Dyddiadau ac Amserau:

7.00pm – 9.00pm
1af Mawrth

17eg Mai
12fed Gorffennaf
15fed Tachwedd

Os ydych chi’n ddyn sy’n ofalwr maeth yn un o’r Awdurdodau Lleol isod, dewch I gael sgwrs gyda ni!

Maethu Cymru | Foster Wales