Cyllidebau Cyngor

Mae’r Cyngor yn gosod cyllideb ar gyfer pob blwyddyn ariannol sydd wedi ei selio ar y swm sydd ganddo i’w wario er mwyn darparu gwasanaethau i’r cyhoedd. Mae’r incwm ar gyfer y gwasanaethau yma yn dod gan fwyaf o Lywodraeth Cynulliad Cymru ar ffurf Grant Cefnogi Refeniw, Cyfraddau Annomestig a Grantiau Gwasanaeth Penodol. Mae cydbwysedd y cyllido yn cael ei dynnu o goffrau sydd yn cael eu dal gan yr Awdurdod, ffioedd gwasanaeth a Threth Cyngor. 

Dogfennau Cysylltiedig

Gwybodaeth Gyswllt

Ms. R. Hayden
Prif Swyddog Adnoddau

Ffon: 01495 355124 

E-bost: Rhian.Hayden@blaenau-gwent.gov.uk

Mrs Gina Taylor
Prif Gyfrifydd Gwasanaethau Refeniw

Ffon: 01495 355143 

E-bost: gina.taylor@blaenau-gwent.gov.uk