Neuadd y Farchnad

Y sinema hynaf yng Nghymru - yn croesawu ymwelwyr ers 1894. Diweddarwyd yn ddiweddar gyda’r dechnoleg a seddi taflunio ddiweddaraf.

Mae’r sinema ar agor 7 diwrnod yr wythnos, gyda sgrin Cinemascope enfawr, llun sinema diffiniad uchel a sain amgylchynol ddigidol. Mae’r sinema hefyd yn cynnig gwerth arbennig ar arian gyda nifer o gynigion arbennig bob wythnos. Am ragor o wybodaeth ewch i wefan Sinema Neuadd y Farchnad. 

Gwybodaeth Gyswllt

Datblygiad Economaidd
Rhif Ffôn: 01495 355937 neu 07968 472812
Cyfeiriad: Y Swyddfeydd Cyffredinol, Heol Gwaith Dur, Glyn Ebwy, Blaenau Gwent. NP23 6DN  
Cyfeiriad e-bost: alyson.tippings@blaenau-gwent.gov.uk