Gwarchodfa Tylluanod Parc yr Ŵyl

Mae’r Warchodfa Tylluanod yn gofalu am dros 50 aderyn ysglyfaethus, gan gynnwys Tylluanod, Hebogau, Hebogau Llwyd, Bwncathod, Eryrod a Fwlturiaid o ledled y byd. Mae’r casgliad wedi tyfu trwy achub adar a thrwy roddion a thra bydd nifer o’r adar yno am oes, mae’r sawl sy’n ddigon da’n cael eu dychwelyd i’r gwyllt. Mae ymwelwyr yn cael cyfle i ddal yr adar am brofiad cofiadwy a lluniau gwych.

Mae’r Warchodfa yn cael ei redeg gan Malcolm Jones, ac mae’n dibynnu’n llwyr ar ewyllys da a rhoddion gan ymwelwyr.

Gwybodaeth Gyswllt

Datblygiad Economaidd
Rhif Ffôn: 01495 355937 neu 07968 472812
Cyfeiriad: Y Swyddfeydd Cyffredinol, Heol Gwaith Dur, Glyn Ebwy, Blaenau Gwent. NP23 6DN  
Cyfeiriad e-bost: alyson.tippings@blaenau-gwent.gov.uk