Newyddion Sy'n Torri
  • Wybodaeth Ddiweddaraf Coronafeirws

Archifau Gwent

Agorodd Archifau Gwent yn ei leoliad newydd yng Nglynebwy yn 2011. Mae’r cyfleusterau gwych newydd yn darparu awyrgylch perffaith i chi ddefnyddio’r casgliad unigryw o ddogfennau. Mae’n brolio storfa fodern 10km er mwyn gallu diogelu’r casgliad ar gyfer cenhedloedd y dyfodol a gadael digon o le i barhau i gasglu – maen nhw bob tro’n awyddus i glywed oddi wrth bobl gyda dogfennau gallai fod o ddiddordeb.

Mae hefyd ganddo gyfleusterau darlithio a grŵp er mwyn i bobl allu dysgu mwy am ddefnyddio’r adnoddau. Mae dyluniad y stiwdio diogelu’r archifau yn caniatáu i ymwelwyr weld y gwaith cain o adnewyddu a diogelu wrth iddo gael ei wneud.

Gwybodaeth i ymwelwyr:

Manylion cyswllt (am oriau agor, ewch i’r wefan):

Archifau Gwent
Steelworks Road
Glynebwy
Blaenau Gwent
NP23 6DN.

Ffôn: 01495 353363
E-bost: enquiries@gwentarchives.gov.uk
Gwefan: http://www.gwentarchives.gov.uk/

Gwybodaeth Gyswllt

Datblygiad Economaidd
Rhif Ffôn: 01495 355937 neu 07968 472812
Cyfeiriad: Canolfan Ddinesig, Glynebwy, Blaenau Gwent. NP23 6XB  
Cyfeiriad e-bost: alyson.tippings@blaenau-gwent.gov.uk