Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn

Bob blwyddyn mae Rhwydwaith Blaenau Gwent 50+ yn datblygu fersiwn lleol o Strategaeth Pobl Hŷn Llywodraeth Cymru. Mae'r cynllun lleol yn amlinellu sut y byddwn yn helpu Blaenau Gwent i gyflawni'r weledigaeth genedlaethol o wneud Cymru yn lle gwych i heneiddio.

Gallwch lawrlwytho fersiwn diweddaraf y cynllun lleol islaw.

Dogfennau Cysylltiedig

Gwybodaeth Gyswllt

Tîm Polisi, Partneriaeth ac Ymgysyllt
Rhif Ffôn: 01495 355092

Cyfeiriad: Cyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent,
Canolfan Ddinesig,
Swyddfeydd Bwrdeisiol,
Glynebwy,
NP23 6XB

Cyfeiriad E-bost: Andrew.Parker@blaenau-gwent.gov.uk