AskSARA

Gwneud bywyd yn haws mewn tri cham syml gyda AskSARA...

Cyngor diduedd am offer i helpu i wneud bywyd bob dydd yn haws

https://gwent.livingmadeeasy.org.uk/

Mae AskSARA yn eich helpu i ddod o hyd i wybodaeth ddefnyddiol am gynhyrchion sy'n gwneud bywyd bob dydd yn haws.

Mae AskSARA yn offeryn cyngor dan arweiniad ar-lein a grëwyd mewn partneriaeth â rhaglen Living Made Easy y Sefydliad Byw i'r Anabl. Mae'n rhoi cyngor diduedd am atebion technoleg gynorthwyol addas sy'n galluogi pobl hŷn, a phobl anabl o bob oed, i fyw'n annibynnol a chynnal eu dewis o ffordd o fyw.

Ewch at ein gwefan a chymerwch y tri cham hawdd hyn:

1. Dewis pwnc

2. Ateb rhai cwestiynau

3. Mynnwch gyngor

TAFLEN GYNGOR

Mae AskSARA yn opsiwn amgen i gysylltu gyda ni yn uniongyrchol i gael asesiad anghenion, ond gallwch gysylltu â ni o hyd yn uniongyrchol drwy ffon: 01495 315700 E-bost: info@blaenau-gwent.gov.uk

I gael gwybodaeth, cyngor a chymorth, neu i wneud atgyfeiriad atgyfeiriad neu adroddiad am bryderon yn gysylltiedig â:

person 18 oed neu drosodd, cysyllwch â Hyb IAA Gwasanaethau Oedolionplentyn neu berson ifanc, cysylltwch â hyb IAA Gwasanaethau Plant
IAA Gwasanaethau Oedolion

Ffôn: 01495 315700
E-bost: DutyTeamAdults@blaenau-gwent.gov.uk

IAA Gwasanaethau Plant

Ffôn: 01495 315700
E-bost: Dutyteam@blaenau-gwent.gov.uk

Cyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol
Llys Einion
Stryd yr Eglwys
Abertyleri
NP13 1DB