Casgliad Gwastraff Gwyrdd

Gallwch ailgylchu eich gwastraff gwyrdd bob bythefnos rhwng dydd Llun 3 Ebrill 2023 a dydd Gwener 10 Tachwedd 2023.

Ni fydd angen i chi gofrestru er mwyn defnyddio’r gwasanaeth casglu am ddim yma.

Gofynnir i chi roi eich sachau gwyrdd allan yn eich man casglu cyn 7am ar eich diwrnod casglu os gwelwch yn dda.

Dim ond sachau gwyrdd a roddir gan y cyngor ddylid eu defnyddio i roi gwastraff gwyrdd. Yn anffodus, ni fedrwn wagio “bagiau tunnell” wedi eu llenwi gyda gwastraff gwyrdd.

NODWCH OS GWELWCH YN DDA: Nid ydym yn darparu gwasanaeth casglu gwastraff gwyrdd yn y gaeaf erbyn hyn gyda CHASGLIADAU BOB BYTHEFNOS YN DOD I BEN DDYDD GWENER 10 TACHWEDD 2023.

Caiff dyddiadau casglu y flwyddyn nesaf eu cadarnhau yn gynnar yn 2024.

Yn ystod y cyfrnod pan nad yw’r Cyngor yn darparu casgliadau gwastraff gwyrdd, gallwch fynd â’r gwastraff hwn i’ch Canolfan Gwastraff Cartrefi ac Ailgylchu (HWRC) agosaf, sydd yn New Vale, Glynebwy a Roseheyworth, Abertyleri. I gael mwy o wybodaeth am HWRC yr Awdurdod, defnyddiwch y ddolen isod:

Mynd i Ganolfan Ailgylchu

Casgliadau

Casgliadau Wythnos 1

Bydd casgliadau bob bythefnos yn dechrau yn yr wythnos yn cychwyn dydd Llun 3 Ebrill 2023 ar gyfer yr ardaloedd isod:

DYDDIAU LLUN

Mai: 29
Mehefin: 12/26
Gorffennaf: 10/24
Awst: 7/21
Medi: 4/18
Hydref: 2/16/30

 

• Pochin, Tredegar
• Pyllau Bedwellte, Tredegar
• Cefn Golau, Tredegar
• Tredegar Gorllewin a Chanolog, Tredegar
• Ashvale, Tredegar
• Tafarnaubach, Tredegar
• Blue Lake Close, Glynebwy
• Carn y Cefn, Glynebwy

DYDDIAU MAWRTH

Mai: 30
Mehefin: 13/27
Gorffennaf: 11/25
Awst: 8/22
Medi: 5/19
Hydref: 3/17/31

• Troedrhiwgwair, Tredegar
• Georgetown, Tredegar
• St James Way, Tredegar
• Sirhywi, Tredegar
• Dukestown, Tredegar
• Waundeg & Tŷ Newydd, Tredegar
• Trefil, Tredegar
• Beaufort Wells, Glynebwy

DYDDIAU MERCHER

Mai: 31
Mehefin: 14/28
Gorffennaf: 12/26
Awst: 9/23
Medi: 6/20
Hydref: 4/18

Tachwedd: 1

• Rasa, Glynebwy
• Garnlydan, Glynebwy
• Tref Carmel, Glynebwy
• Beaufort (Rhan), Glynebwy
• Bryn Coch, Glynebwy
• Glyncoed (Rhan), Glynebwy

DYDDIAU IAU

Mehefin: 1/15/29
Gorffennaf: 13/27
Awst: 10/24
Medi:7/21
Hydref: 5/19

Tachwedd: 2

• Glyncoed (Rhan), Glynebwy
• Pontygof, Glynebwy
• Trehelyg, Glynebwy
• Hilltop, Glynebwy
• Rhiw Briery, Glynebwy

DYDDIAU GWENER

Mehefin: 2/16/30
Gorffennaf: 14/28
Awst: 11/25
Medi: 8/22
Hydref: 6/20

Tachwedd: 3

• Rhiw Beaufort, Glynebwy
• Heol Hawthorn, Glynebwy
• Bryn Kendall, Glynebwy
• Brynawelon, Glynebwy
• Tŷ’r Meddyg, Glynebwy
• New Church Road, Glynebwy
• Drenewydd, Glynebwy
• The Crescent, Glynebwy
• Clos Pen y Cae, Glynebwy
• Tyllwyn, Glynebwy
• Garden City, Glynebwy
• Parc yr Ŵyl, Glynebwy
• Waunlwyd, Glynebwy

Casgliadau Wythnos 2

Bydd casgliadau bob bythefnos yn dechrau yn yr wythnos yn cychwyn dydd Llun 10 Ebrill 2023 ar gyfer yr ardaloedd isod:

DYDDIAU LLUN

Mehefin: 5/19
Gorffennaf: 3/17/31
Awst: 14/28
Medi: 11/25
Hydref: 9/23

Tachwedd: 6

• Brynmawr
• Lakeside, Nantyglo

DYDDIAU MAWRTH

Mehefin: 6/20
Gorffennaf: 4/18
Awst: 1/15/29
Medi: 12/26
Hydref: 10/24

Tachwedd: 7

• Nantyglo
• Coed Cae, Nantyglo
• Cwmcelyn, Blaenau
• Dwyrain Pentwyn/Southland, Blaenau
• Tanglewood, Blaenau

DYDDIAU MERCHER

Mehefin: 7/21
Gorffennaf: 5/19
Awst: 2/16/30
Medi: 13/27
Hydref: 11/25

Tachwedd: 8

• Winchestown, Nantyglo
• Coalbrookvale, Nantyglo
• Westside, Blaenau
• Blaenau
• Bournville, Blaenau

DYDDIAU IAU

Mehefin: 8/22
Gorffennaf: 6/20
Awst: 3/17/31
Medi: 14/28
Hydref: 12/26

Tachwedd: 9

• Roseheyworth, Abertyleri
• Cwmtyleri, Abertyleri
• Abertyleri
• Six Bells, Abertyleri
• Cwm, Glynebwy

DYDDIAU GWENER

Mehefin: 9/23
Gorffennaf: 7/21
Awst: 4/18
Medi: 1/15/29
Hydref: 13/27

Tachwedd: 10

• Aber-bîg, Abertillery
• Llanhiledd, Abertillery
• Brynithel, Abertillery
• Swffryd

Cyn i chi ddechrau

Byddwch angen eich enw defnyddiwr a chyfrinair Fy Ngwasanaethau neu greu cyfrif o’r sgrin mewngofnodi.

Defnyddiwch borwr tebyg i Chrome, Edge neu Safari i gael mynediad i Fy Ngwasanaethau a’r ffurflen isod. Ni fydd yn gweithio yn Internet Explorer.

Os ydych angen help

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ar casgliad gwastraff gwyrdd, anfonwch e-bost at info@blaenau-gwent.gov.uk neu ffonio ein Canolfan Gyswllt ar 01495 311556.