Archebu seremoni

Gallwch archebu dyddiad ar gyfer y seremoni neu wirio os yw dyddiad ar gael drwy gysylltu â Swyddfa Gofrestru Blaenau Gwent. Map o Barcio Ceir yn agos at y Swyddfa Gofrestru

Archebu Ymlaen Llaw

Gallwch wneud archeb ddarpariaethol hyd at 3 blynedd ymlaen llaw.

Talu am eich seremoni

Mae'n rhaid talu'n llawn am bob ffi seremoni o leiaf 4 wythnos cyn dyddiad y seremoni

Gweler Seremonïau Priodasau a Phartneriaethau Sifil 

Amserau agor a manylion cyswllt