Gwneud Cais am Ganiatâd Cynllunio

Rydym yn eich annog i gyflwyno eich cais cynllunio drwy wefan Llywodraeth Cymru. Yn lle hynny, mae ffurflenni cais cynllunio ar gael gan y Cyngor.

Gallwch hefyd fynd i'r Porth Cynllunio i gael gwybodaeth a chyngor am sut i wneud cais yn cynnwys sesiynau tiwtorial ar fideo.

Gwybodaeth Gyswllt

Rheoli Datblygu
Rhif Ffôn: (01495) 364847
Cyfeiriad: Y Swyddfeydd Cyffredinol, Heol y Gwaith Dur, Glynebwy NP23 6DN
Cyfeiriad E-bost: planning@blaenau-gwent.gov.uk