Blaenau Gwent – GRWPIAU LLESIANT AM DDIM I OFALWYR

Age Cymru

(Age Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent)

Ydych chi’n gofalu am bartner, perthynas, cyfaill neu gymydog sydd â salwch neu anabledd fel y gallant barhau i fyw’n annibynnol adre? Os felly, rydych yn Ofalwr di-dâl! Mae’r cymorth a roddwch yn hanfodol, ond mae eich llesiant chi hefyd yn bwysig. Mae ein grwpiau AM DDIM yn eich galluogi i gwrdd gyda gofalwyr eraill yn yr un sefyllfa, lle gallwch ffurfio rhwydweithiau cymorth a hefyd ddysgu sgiliau newydd. Pam na ddewch draw!

RHESTR DIGWYDDIADAU

 

3 Mawrth

BORE GEMAU CYMDEITHASOL

11am-1pm

Neuadd Cymunedol Tabor, Brynmawr

Cyfle i ymalacio ymysg cyfeillion, cael sgwrs

a chwarae ychydig o gemau

 

6 Mawrth

GWNEUD CARDIAU GYDA DONNA

2PM-4PM

Eglwys Bedyddwyr Seion, Glynebwy

Cyfle i ymlacio ymysg cyfeillion a

gwneud rhywbeth arbennig i fynd ag ef garttref

 

7 Mawrth

CYFLWYNIAD I

JASMONITE GYDA GEMMA

11am-1pm

Canolfan Gymunedol Blaenau, Blaenau

Cyfle i ymlacio ymysg chyfeillion a

gwneud rhywbeth arbennig i fynd ag ef gartref.

 

15 Mawrth

TYLINO PEN AC YSGWYDDAU

AR EICH EISTEDD GYDA SAMANTHA

11am-1pm

Neuadd Gymunedol Tabor, Brynmawr

Cyfle i ymlacio gyda chyfeillion ac

ychydig o faldod.

 

 

17 Mawrth

BORE GEMAU CYMDEITHASOL

11am-1pm

Neuadd Cymunedol Tabor, Brynmawr

Cyfle i ymlacio ymyg cyfeillion, cael sgwrs

a chwarae ychydig o gemau

 

20 Mawrth

GWNEUD CARDIAU GYDA DONNA

2pm-4pm

Eglwys Bedyddwyr Seion, Glynebwy

Cyfle i ymlacio ymysg cyfeillion a

gwneud rhywbeth arbennig i fynd ag ef gartref.

 

24 Mawrth

TYLINO PEN AC YSGWYDDAU

AR EICH EISTEDD GYDA SAMANTHA

1pm-3pm

Canolfan Gymunedol Blaenau

Cyfle i ymlacio gyda chyfeillion ac

ychydig o faldod.

 

27 Mawrth

GWEU CALONNAU A CHENNIN

PEDR GYDA HARRIET

1pm-3pm

Caknolfan Gymunedol Blaenau, Blaenau

Cyfle i ymlacio ymysg cyfeillion a gwneud

rhwybeth arbennig i fynd ag ef gartref.

 

31 Mawrth

BORE CYMDEITHASOL

11am-1pm

Neuadd Cymunedol Tabor, Brynmawr

Cyfle i ymlacio ymysg cyfeillion a mwynhau

dishgled.

 

I gael mwy o wybodaeth neu i archebu lle

cysylltwch â Lindsey.

07458 025 063

carersactivity@agecymrugwent.org 

Rhif cofrestru elusen 1155903