Cynghorydd Jen Morgan, Justice of Peace

Cynghorydd: Jen Morgan, Justice of Peace 

Ward : Ebbw Vale North

Plaid Wleidyddol: Llafur Cymru

Cyfeiriad: Y Swyddfeydd Cyffredinol
Glynebwy
NP23 6DN

Ffon Mudol : 07821858994

Ebost: Jen.Morgan@blaenau-gwent.gov.uk

Pleidleisiau a Dderbyniwyd: 488