Cofnodion, Agendâu ac Adroddiadau’r Cyngor

Mae copiau’r agenda a’r papurau ar gyfer holl gyfarfodydd y Cyngor ar gael ar y wefan hon.
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Gwasanaethau Democrataidd ar 01495 35 7785

Cyfieithu ar y pryd

Mae croeso ichi ddefnyddio'r Gymraeg yn y cyfarfod, bydd angen cyfnod lleiaf o rybudd o 3 diwrnod gwaith os ydych am wneud hynny. Bydd cyfieithu ar y pryd ar gael os gofynnir.

I chwilio'r cyfeiriadur ar gyfer cofnodion, agendâu a gwybodaeth m gyfarfodydd, dilynwch yr opsiynau islaw:

Cynlluniau Gwaith Ymlaen Llaw

Mae gan bob cyfarfod Cyngor gynllun gwaith sy’n amlinellu ei gweithgaredd arfaethedig ar gyfer y flwyddyn  sy’n dod. Mae’r rhain yn gallu newid o bosibl gan ddibynnu ar waith yr adrannau.

Cyngor

Cabinet

Corfforaethol a Pherfformiad

Pobl

Lle

Partneriaethau