Podlediad Valleys Voices

Mae podlediad Valleys Voices amdanoch chi, amdanaf i, amdanom ni.

Mae’r cyflwynwyr o'r tîm Cydlyniant Cymunedol, yn cwrdd â phobl sy’n byw yng Nghymoedd Gwent i edrych ar sut all synnwyr o le uno cymunedau amrywiol. 

Sean Wharton

Sean Wharton – Mae’r cyn-beldroediwr proffesiynol a dyn busnes, Sean, yn siarad am herio hiliaeth mewn chwaraeon.

Noah Nyle

Noah Nyle – Mae’r gŵr trawsryweddol, Noah, yn trafod ei daith bersonol a bod yn eiriolwr LHDThQ+.

Emily Parker

Emily Parker – O fyd y campau, mae Emily Parker yn sôn am fod yn fenyw hoyw mewn Rygbi.

Nataliia Tatarenko

Nataliia Tatarenko – Ffoadur o Wcráin yn rhannu ei phrofiadau o fyw yn ne Cymru.

Yn ôl i Wcráin.

Nataliia Tatarenko – Ffoadur o Wcráin yn siarad am ddychwelyd i’w chartref yn yr Wcráin dan warchae.

Goroeswr yr Holocost

Harry Spiro – Goroeswr yr Holocost, a Tracy ei ferch yn rhannu ei stori.

Gallwch hefyd wrando ar bodlediad Valleys Voices ar Spotify, Apple iTunes ac Anchor.

Dilynwch #ValleysVoices am y diweddaraf ar Facebook, Instagram a Twitter.