Theatr a Neuadd Ddawns Beaufort

Mae Theatr Beaufort yn cynnal amrywiaeth eang o berfformiadau a digwyddiadau trwy gydol y flwyddyn yn ogystal â gweithgareddau a gweithdai celfyddydol. Dyma’r prif leoliad yng Nglynebwy ar gyfer drama, dawns, cerddoriaeth byw a digwyddiadau i blant.

Am restr lawn o ddigwyddiadau, ewch i 

http://ffindance.wwwnlssr4.supercp.com/the-beaufort-theatre/ neu ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 01495 305988/07854 910926.

Gwybodaeth Gyswllt

Datblygiad Economaidd
Rhif Ffôn: 01495 355937 neu 07968 472812
Cyfeiriad: Y Swyddfeydd Cyffredinol, Heol Gwaith Dur, Glyn Ebwy, Blaenau Gwent. NP23 6DN  
Cyfeiriad e-bost: alyson.tippings@blaenau-gwent.gov.uk