Pwll Sant Iago

Ardal hamdden i’r dwyrain o Georgetown, Tredegar wedi’i hamgylchynu gan goedwigoedd. 

Mae’r safle’n cynnwys ardaloedd picnic a llwybrau sy’n hygyrch i bawb. 

Caniateir pysgota hefyd gyda charp, pysgod garw, cochiaid a rhuddbysgod y prif bysgod yn y llyn. Mae trwyddedau ar gael o Tredegar Angling Centre yn Morgan Street, yng nghanol tref Tredegar, 01495 725570 neu o’r stiward ac ochr y lan.

Mae’r safle hefyd yn un o 5 Gwarchodfa Awyr Dywyll ym Mlaenau Gwent. 

Gwybodaeth Gyswllt

Datblygiad Economaidd
Rhif Ffôn: 01495 355937 neu 07968 472812
Cyfeiriad: Y Swyddfeydd Cyffredinol, Heol Gwaith Dur, Glyn Ebwy, Blaenau Gwent. NP23 6DN  
Cyfeiriad e-bost: alyson.tippings@blaenau-gwent.gov.uk