Pwll Cwmcelyn

Mae’r cyn bwll porthi hwn bellach wedi’i drawsnewid yn llyn hamdden gyda llwybrau cerdded, ardal bicnic a physgota. 

Pysgota cyhoeddus ar gael, trwyddedau ar gael o’r siop leol yng Nghwmcelyn. Gellir hefyd bwcio ar gyfer cystadlaethau, nodwch fod cyfyngiadau ar abwyd a ni chaniateir pysgota yn ystod y nos.

Gwybodaeth Gyswllt

Datblygiad Economaidd
Rhif Ffôn: 01495 355937 neu 07968 472812
Cyfeiriad: Y Swyddfeydd Cyffredinol, Heol Gwaith Dur, Glyn Ebwy, Blaenau Gwent. NP23 6DN  
Cyfeiriad e-bost: alyson.tippings@blaenau-gwent.gov.uk