Parc yr Ŵyl

Mae Parc yr Ŵyl yn cynnwys dros 70 erw o barcdir sy’n weddill o Ŵyl Ardd Cymru. Mae’r parc yn cynnwys nifer o’r nodweddion a cherfluniau gwreiddiol o’r digwyddiad yn 1992.

 

Mae atyniadau hamdden Parc yr Ŵyl yn cynnwys Gwarchodfa Tylluanod.

Mae’r parc hefyd yn cynnwys coetir a 2 lyn sy’n boblogaidd gyda physgotwyr lleol.

Gwybodaeth Gyswllt

Datblygiad Economaidd
Rhif Ffôn: 01495 355937 neu 07968 472812
Cyfeiriad: Y Swyddfeydd Cyffredinol, Heol Gwaith Dur, Glyn Ebwy, Blaenau Gwent. NP23 6DN  
Cyfeiriad e-bost: alyson.tippings@blaenau-gwent.gov.uk