Llwybrau Ceir

Mae mwyafrif y llwybrau ar gyfer cerdded neu seiclo, fodd bynnag, oherwydd materion symudedd neu gyfyngiadau amser, y ffordd orau o deithio o amgylch llwybr yw mewn car. Un o’r llwybrau car mwyaf poblogaidd yw Llwybr Aneurin Bevan. 
  
Gellir cerdded y rhan cyntaf, ond y ffordd orau o deithio o amgylch yr holl safleoedd sy’n gysylltiedig ag arwr mwyaf Cymru yw mewn car. Lawrlwythwch y daflen am fanylion llawn ar Lwybr Aneurin Bevan.

Gwybodaeth Gyswllt

Datblygiad Economaidd
Rhif Ffôn: 01495 355937 neu 07968 472812
Cyfeiriad: Y Swyddfeydd Cyffredinol, Heol Gwaith Dur, Glyn Ebwy, Blaenau Gwent. NP23   6DN  

Cyfeiriad e-bost: alyson.tippings@blaenau-gwent.gov.uk