Golff

Mae Parc Bryn Bach yn gweithredu maes golff talu wrth chwarae a maes ymarfer targed.

Yn West Mon yn Nantyglo, gallwch chwarae rownd yn y Maes Golff uchaf yn y DU – ond peidiwch â chymryd ein gair am hyn, cymerwch olwg ar lyfr recordiau Guinness.

Mae Tredegar a Rhymni yr un mor heriol.  Sefydlwyd yn 1921, mae’r maes 18 twll yn cynnig golygfeydd gwych ar draws Bannau Brycheiniog a’r cymoedd cyfagos.

Mae croeso cynnes i ymwelwyr ym mhob maes.

Gwybodaeth Gyswllt

Datblygiad Economaidd
Rhif Ffôn: 01495 355937 neu 07968 472812
Cyfeiriad: Y Swyddfeydd Cyffredinol, Heol Gwaith Dur, Glyn Ebwy, Blaenau Gwent. NP23 6DN  

 Cyfeiriad e-bost: alyson.tippings@blaenau-gwent.gov.uk