Cynghori

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Blaenau Gwent yn cydlynu tri gwasanaeth cwnsela i blant a phobl ifanc

  • Gwasanaeth cwnsela mewn ysgolion i bobl infanc 11-16 oed sydd ar gael ym mhob Ysgol uwchradd ym Mlaneau Gwent
  • Cwnsela yn y gymuned I bobl ifanc 11-25 oed
  • Therapi chwarae I blant 7-11 oed

Gwybodaeth Gyswllt

Enw’r Tim: Gwasanaeth Ieuencid Rheolwr Tim – Lles Emosiynol

Claire Madden Southcott

Rhif Ffon: 07581 628601

Cyfeiriad e-bost: claire.madden@blaenau-gwent.gov.uk