Addysg Oedolion

Mae Coleg Gwent yn darparu cyrsiau ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Casnewydd, Sir Fynwy a Thorfaen ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. Maent yn rhedeg amrywiaeth o gyrsiau – o raglenni yn cyfuno astudiaethau yn yr ystafell ddosbarth ac ar-lein i ddosbarthiadau nos wythnosol a dysgu dwys.