Gweld eich cyfrif Treth Gyngor ar-lein

Mae rheoli eich Treth Gyngor ar-lein yn gyflym ac yn hawdd. Gallwch:

  • Gweld eich cyfrif Treth Gyngor.
  • Gwirio band treth gyngor neu werth ardrethol eiddo yn yr awdurdod lleol.
  • Gwneud cais i dalu'ch treth gyngor trwy ddebyd uniongyrchol neu newid eich manylion banc.
  • Newid i filio di-bapur.
    Cofrestru am Gyfrif Ar-lein
  • I gofrestru ar gyfer y gwasanaeth ar-lein, bydd angen i chi nodi rhif eich cyfrif Treth Gyngor a’ch allwedd ar-lein.  Mae’r rhain wedi'u hargraffu ar eich bil diweddaraf.

Cofrestru am Gyfrif Ar-lein

  • I gofrestru ar gyfer y gwasanaeth ar-lein, bydd angen i chi nodi rhif eich cyfrif Treth Gyngor a’ch allwedd ar-lein.  Mae’r rhain wedi'u hargraffu ar eich bil diweddaraf.


Sefydlu Debyd Uniongyrchol

Dyma ffordd gyflym a hawdd o dalu'ch Treth Gyngor.
Byddwch angen eich rhif cyfrif Treth Gyngor, allwedd ar-lein, ynghyd â'ch manylion banc.

Cliciwch y linc isod:

https://www.blaenau-gwent.gov.uk/cy/trethcyngorarlein