Cyngor ar Ddyledion

Os ydych yn cael anhawster yn talu eich Treth Gyngor, peidiwch anwybyddu’r sefyllfa gan y bydd hyn yn arwain at i chi orfod costau a ffioedd pellach ar ben yr hyn sydd gennych yn ddyledus eisoes. Rydym eisiau osgoi hynny rhag digwydd felly gweithredwch yn awr a chysylltu gyda i ar 01495 356010.

Cliciwch ar y dolenni allanol i sefydliadau eraill a all helpu ac sy’n cynnig cyngor cyfrinachol ac annibynnol am ddim ar anawsterau ariannol a rheoli arian.

Mae'r Canolfannau Cyngor ar Bopeth ar gael yn y Ganolfan Ddinesig i roi cyngor bob dydd Llun ac eithrio gwyliau banc.

Mae sesiwn galw heibio rhwng 9am a 1pm.

Mae penodiadau ar gael rhwng 2pm a 5pm, ffoniwch 01495 292659 i drefnu apwyntiad.

Isod mae hwn yn ddolen ddefnyddiol i'r Pecyn Cymorth Cyllidebu Cyngor ar Bopeth. Defnyddiwch yr offeryn cyllidebu hwn i'ch helpu i ddeall:

- yr hyn rydych chi'n ei ennill a'i wario
- lle y gallech chi dorri costau Cyngor - gwybodaeth taflen

Dysgwch fwy am Gyngor Dyled gan Martin lewis